Standplaatsen

Standplaatsen zijn vaste plekken waar ondernemers hun spullen verkopen. Voor een standplaats heeft u een vergunning nodig. U kunt zelf een locatie kiezen.

Kraam tijdens evenement

Voor kramen en snackwagens tijdens een evenement hoeft u geen vergunning aan te vragen. De evenementvergunning is voldoende voor het hele evenement en de kramen.

Marktkraam

Als u met een kraam op een weekmarkt wilt staan, kunt u zich inschrijven voor een van de weekmarkten.

Vaste, tijdelijke of seizoensstandplaats

Voor zowel de aanvraag van een vaste, tijdelijke of seizoenstandplaats, vult u het 'Aanvraagformulier standplaatsvergunning' in.

Voorwaarden standplaats

 • U staat niet op een parkeerplaats (tenzij er genoeg parkeerplek is).
 • U staat meer dan 100 meter van een school vandaan (als u eten aanbiedt op uw standplaats).
 • Er staan niet meer dan drie standplaatsen in een winkelcentrum of bepaald gebied.
 • U bent open binnen de openingstijden van winkels.
 • U ontruimt uw standplaats elke dag.

Kosten

De vergunning

U betaalt voor de tijd die de gemeente nodig heeft om de vergunning te maken. Dat is € 14,37 per 15 minuten.

Precariobelasting

Daarnaast betaalt u precariobelasting per vierkante meter:

 • voor een dag € 2,27
 • voor een week of een deel daarvan € 11,35
 • voor een maand € 32,36

Aanvragen

Voor een aanvraag vult u het formulier voor een standplaats in. Verder heeft u nodig:

 • een kopie van uw legitimatiebewijs
 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • foto’s van uw verkoopinrichting
 • een situatietekening van de locatie
 • schriftelijke toestemming van de grondeigenaar (als u de standplaats niet op gemeentegrond wilt)

U kunt het formulier en de bijlagen per e-mail sturen (vbt@hoorn.nl) of per post (t.a.v. Bureau Vergunningen en Bouwtoezicht).