Hoe wordt het totaal aantal personen voor de voorlopige aanslag toeristenbelasting berekend?

De gemeente doet onderzoek naar hoeveel personen er per jaar bij u verblijven. Mocht het nodig zijn, vraagt de gemeente u om jaarcijfers. Voor het bepalen van de voorlopige aanslag, wordt uitgegaan van ongeveer 80% van het te verwachten aantal toeristen dat bij u verblijft.

Zie meer informatie bij Toeristenbelasting