Is een uittreksel uit de BRP hetzelfde als een uittreksel uit de GBA?

Ja. De Basisregistratie personen (BRP) heette vroeger de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Daardoor heeft het uittreksel een andere naam gekregen.

Zie meer informatie bij Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)