Voor wie kan ik een uittreksel BRP aanvragen?

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • uzelf

  • uw kinderen onder de 16 jaar die op hetzelfde adres wonen als u

Als u een uittreksel wilt aanvragen voor iemand boven de 16 jaar, heeft u een machtiging nodig. Curatoren kunnen een uittreksel aanvragen voor de mensen die bij hen onder curatele staan via de pagina Inlichtingen. De curator heeft dan wel een document nodig waaruit het curatorschap blijkt.

Zie meer informatie bij Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)