Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning. 

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan:
  • alleenstaande: € 47.699 (prijspeil 2024)
  • huishouden met 2 of meer personen: € 52.671
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen, bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen
  • sociale problemen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, een onhoudbare woonsituatie of relationele reden. Bij een echtscheiding of verbreken samenwoning heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden, bijvoorbeeld werkloosheid
  • mantelzorg

Lees de uitgebreide informatie over de redenen op de pagina Redenen voor urgentie.

Aanvragen

Het aanvragen van urgentie kan alleen via onderstaande knop. Een aanvraag kost € 58,60.

Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert wordt de urgentie ingetrokken. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Vergaderdata 2024 

Vergaderdatum

Inleverdatum
voor 16:00 uur

8 januari 

22 december 2023

29 januari

19 januari

19 februari

9 februari

11 maart

1 maart

2 april

22 maart

22 april

12 april

14 mei

1 mei

3 juni

24 mei

24 juni

14 juni

15 juli

5 juli

5 augustus

26 juli

16 september

30 augustus

23 september

30 augustus

7 oktober

25 september

28 oktober

18 oktober

18 november

8 november

9 december          

 29 november

2 april en 14 mei is de vergadering op een dinsdag 

Als u geen urgentie heeft gekregen en het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij BCU. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken bij afwijzing urgentie.

Niets. De verhuurder gaat u binnen 8 maanden één passende woning toewijzen. Mocht er binnen 8 maanden geen passende woning aanwezig zijn, wordt deze termijn met 4 maanden verlengd.

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

Nee, u krijgt geen geld terug.

Meer informatie over de urgentieverordening vindt u op de website van de Rijksoverheid

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.