Urgentie aanvragen

Als u dringend een woning nodig heeft, kunt u urgentie aanvragen. U kunt urgentie aanvragen om:

  • medische redenen 
  • sociale problemen
  • relationele reden, zoals een echtscheiding
  • financiële omstandigheden
  • mantelzorg behoefte

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Om in aanmerking te komen voor urgentie, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • U woont minstens 1 jaar in Westfriesland.
  • Uw woonprobleem is niet door uw eigen schuld ontstaan.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van Intermaris.

Aanvragen

Om urgentie aan te vragen, gebruikt u het aanvraagformulier van uw woningcorporatie. Geef een goede onderbouwing waarom u urgentie nodig heeft.

De woningcorporatie stuurt uw aanvraag door naar de Regionale Urgentie Commissie. De commissie komt eens per 3 weken bij elkaar om aanvragen te behandelen.

Onderstaand de vergaderdata voor 2019

Vergaderdatum

Inleverdatum

14 januari

4 januari

4 februari

25 januari

4 maart

22 februari

25 maart

15 maart

15 april

5 april

13 mei

3 mei

3 juni

24 mei

1juli

14 juni

15 juli

5 juli

26 augustus

16 augustus

16 september

6 september

7 oktober

27 september

4 november

25 oktober

25 november

15 november

16 december

6 december

Kosten

Urgentie aanvragen kost € 52,96.

Bezwaar maken

Als u geen urgentie heeft gekregen en het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij Rehab. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar bij Rehab.

Vraag en antwoord

1. Wat gebeurt er als ik urgentie krijg?

Bij uw inschrijftijd wordt maximaal 5 jaar opgeteld. Uw inschrijftijd kan in totaal niet meer dan 6 jaar worden. Hierdoor komt u heel snel in aanmerking voor een sociale huurwoning.

2. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U moet in de eerste 4 maanden elke 14 dagen op minimaal 3 passende woningen reageren. Doet u dit niet dan vervalt de urgentie automatisch.

3. Mag ik een woning weigeren?

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

4. Hoeveel mag ik verdienen om een sociale huurwoning te kunnen krijgen?

De inkomensgrens ligt op € 38.035 (prijspeil 2019).

5. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?

Nee, u woont nu niet in West-Friesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

6. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?

Nee, u krijgt geen geld terug.