Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning. 

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan € 44.655.
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen (bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden. Bij een echtscheiding heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)
  • mantelzorg

Lees de uitgebreide informatie over de redenen op de pagina Redenen voor urgentie.

Aanvragen

Het aanvragen van urgentie kan alleen via onderstaande knop. Een aanvraag kost € 54,61.

Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.