Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning. 

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan:
  • alleenstaande: € 44.035 (prijspeil 2023)
  • huishouden met 2 of meer personen: € 48.625
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen, bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen
  • sociale problemen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, een onhoudbare woonsituatie of relationele reden. Bij een echtscheiding of verbreken samenwoning heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden, bijvoorbeeld werkloosheid
  • mantelzorg

Lees de uitgebreide informatie over de redenen op de pagina Redenen voor urgentie.

Aanvragen

Het aanvragen van urgentie kan alleen via onderstaande knop. Een aanvraag kost € 56,80.

Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert wordt de urgentie ingetrokken. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Vergaderdata 2023 

Vergaderdatum

Inleverdatum

9 januari 

30 december 2022

30 januari

20 januari

20 februari

10 februari

13 maart

3 maart

3 april

24 maart

24 april

14 april

15 mei

3 mei

5 juni

24 mei

26 juni

16 juni

17 juli

7 juli

7 augustus

28 juli

18 september

1 september

25 september

1 september

9 oktober

27 september

30 oktober

20 oktober

20 november

10 november

11 december          

 1 december

Als u geen urgentie heeft gekregen en het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij BCU. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken bij afwijzing urgentie.

Niets. De verhuurder gaat u binnen 8 maanden één passende woning toewijzen. Mocht er binnen 8 maanden geen passende woning aanwezig zijn, wordt deze termijn met 4 maanden verlengd.

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

Nee, u krijgt geen geld terug.

Meer informatie over de urgentieverordening vindt u op de website van de Rijksoverheid

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.