Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning. 

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan:
  • alleenstaande: € 40.765 
  • huishouden met 2 of meer personen: € 45.014
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen (bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden. Bij een echtscheiding heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)
  • mantelzorg

Lees de uitgebreide informatie over de redenen op de pagina Redenen voor urgentie.

Aanvragen

Het aanvragen van urgentie kan alleen via onderstaande knop. Een aanvraag kost € 55,38.

Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Vergaderdata 2022

Vergaderdatum

Inleverdatum

10 januari

31 december

31 januari

21 januari

21 februari

11 februari

14 maart

4 maart

4 april 

25 maart

25 april

13 april

16 mei

6 mei

7 juni

27 mei

27 juni

17 juni

18 juli

8 juli

8 augustus 

29 juli

19 september

9 september

26 september

9 september

10 oktober

30 september

31 oktober

21 oktober

21 november

11 november

12 december 

2 december

Als u geen urgentie heeft gekregen en het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij BCU. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken bij afwijzing urgentie.

Niets. De verhuurder gaat u binnen 8 maanden één passende woning toewijzen. Mocht er binnen 8 maanden geen passende woning aanwezig zijn, wordt deze termijn met 4 maanden verlengd.

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

Nee, u krijgt geen geld terug.

Meer informatie over de urgentieverordening vindt u op de website van de Rijksoverheid

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.