Wonen boven en in winkels

Eigenaren van winkelpanden kunnen een subsidie krijgen voor het realiseren van een (of meer) huur- of koopwoning(en) boven of in een bestaand winkelpand in de binnenstad. Van 2021 tot en met 2025 is er ieder jaar € 75.000 beschikbaar voor deze subsidie. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Per aanpassing geldt een maximum bedrag aan subsidie dat de eigenaar kan ontvangen:

 • maximaal € 10.000 per woning boven een winkel. 
 • maximaal € 4.500 voor een aparte (trap)opgang op het Grote Noord, op andere locaties maximaal € 2.500.
 • maximaal € 2.500 voor een extra sociale huurwoning.
 • maximaal € 7.000 voor het omvormen van een winkel buiten het winkelgebied.

Per complex wordt voor maximaal twee woningen een stimuleringsbijdrage verstrekt. De eigenaar moet minimaal € 2.000 aan kosten maken om subsidie te kunnen krijgen.

Omgevingsvergunning

Het kan zijn dat er voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig is. Controleer dit via het omgevingsloket.

Aanvragen

Voor 2022 is het niet meer mogelijk om de subsidie aan te vragen. Vanaf 1 januari 2023 kunt u weer subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • Een aanvraag is pas compleet als alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
 • De volgende aanvragen krijgen voorrang:
  • sociale verhuurders.
  • niet winst beogende instellingen.
  • complexgewijze aanpak in combinatie met herstructurering van de woonomgeving.
 • Een aanvraag wordt afgewezen als het totale bedrag van € 75.000 is toegekend, het subsidieplafond. 
 • Aan de voorlopige toekenning kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden, denk aan de gereedmelding en de verantwoording.
 • Op de datum van toekenning mag niet zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij college vooraf schriftelijk ontheffing hebben verleend.
 • De omgevingsvergunning moet aangevraagd of verleend zijn. 
 • Binnen 1 jaar na de voorlopige toekenning moet begonnen zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Binnen 2 jaar na de voorlopige toekenning moeten de werkzaamheden gereed zijn.
 • De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning op grond van het Vestigingsbesluit bedrijven.
 • Door college met de controle belaste personen moeten tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden toegang krijgen tot de verbouwde panden. 
 • De woning/woningen dien(t)(en) na uitvoering van het werk te voldoen aan het bouwbesluit zoals dat gold op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Binnen 12 maanden na uitvoering van de werkzaamheden moet de gereedmelding bij de gemeente worden gedaan. 

Kijk voor een compleet overzicht van de voorwaarden op www.overheid.nl

De regels voor het toekennen van het budget van 2022 zijn als volgt:

 • De subsidie aanvraag moet (opnieuw) via het online aanvraagformulier worden verstuurd. Het online aanvraagformulier is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar. 
 • De subsidie moet tussen 1 januari 2022 en 1 februari 2022 worden aangevraagd. 
 • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Eenmalig kan er 2 weken uitstel gegeven worden om de ontbrekende informatie aan te leveren. 
 • Wanneer een subsidie komt te vervallen of een project niet doorgaat, vervalt die aanvraag. Dan komt de eerstvolgende met een complete aanvraag op de aanvragenlijst in aanmerking voor subsidie.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van een reservelijst die doorschuift naar volgend jaar. Als er geen subsidie meer gegeven kan worden omdat het budget op is, kan er volgend jaar weer een aanvraag gedaan worden. 

Mag ik subsidie aanvragen voor een woning in een winkel?

Ja, als dat volgens het bestemmingsplan mag. Subsidie voor een woning in een winkel wordt alleen gegeven buiten het kerngebied. Het kerngebied zijn de volgende straten: het Grote Noord, Kleine Noord, Nieuwsteeg, Lange Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed (tussen Achterom en de Veemarkt), Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat. In het kerngebied wordt alleen subsidie gegeven aan woningen boven winkels.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.