Asbest verwijderen (inwoners)

Als u zelf asbest gaat verwijderen, moet u dat altijd melden. De meeste asbesthoudende materialen mag u niet zelf verwijderen.

Vergunningcheck

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. Doe daarvoor de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U krijgt meteen te zien welke situatie voor u geldt.

Kosten

Het indienen van een sloopmelding is gratis.

Voor een omgevingsvergunning zijn de kosten afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft. Vaak heeft u naast de sloopvergunning nog andere omgevingsvergunningen nodig. Kijk daarvoor op het Omgevingsloket of neem contact op met de gemeente.

Aanvragen

Op het Omgevingsloket kunt u een vergunning aanvragen of een sloopmelding doen.

Omgevingsvergunning voor sloop

Als u een omgevingsvergunning voor sloop moet aanvragen, mag u pas beginnen met slopen:

  • als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen
  • als de bezwaartermijn van 6 weken is verlopen
  • als er geen bezwaarschrift is ingediend

De gemeente moet uw aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken afhandelen. Deze afhandelingstermijn mag maximaal een keer verlengd worden met 6 weken.

Sloopmelding

U mag beginnen met slopen als u binnen 4 weken geen tegenbericht van de gemeente ontvangt.

In sommige situaties is de indieningstermijn 5 werkdagen. Namelijk als de woning leegstaat en wacht op een nieuwe huurder. Dat geldt alleen als de normale termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt. Of als het gaat om asbesthoudende vloerbedekkingen, vloertegels en golfplaten aan de buitenkant van een bouwwerk tot maximaal 35 m2.

Vraag en antwoord

1. Wanneer mag ik asbest zelf verwijderen?

De meeste asbest moet u door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen. Dat geldt niet voor asbesthoudende vloerbedekkingen, vloertegels en golfplaten aan de buitenkant van een bouwwerk tot maximaal 35 m2. Deze mag u zelf verwijderen.

2. Heeft het gevolgen als ik mijn sloopwerkzaamheden tijdens het uitvoeren verander?

Ja. Als u iets verandert aan uw plan moet u opnieuw een vergunning aanvragen of melding doen. Verwijs bij deze aanvraag naar uw eerste vergunningaanvraag of melding. De gemeente bekijkt dan de verschillen.

3. Wat doe ik als ik veel wil veranderen aan mijn voorgenomen werkzaamheden?

Neem dan contact op met de gemeente voor advies over de procedure die u moet volgen.