Begraafplaatsen

De gemeente beheert vier algemene begraafplaatsen.

Begraafplaats Zuiderveld

Begraafplaats Zuiderveld heeft een algemeen deel, een deel dat geschikt is voor islamitische graven en een deel dat geschikt is voor kindergraven. Ook kunt u as bijzetten in urnenkeldertjes. Op begraafplaats Zuiderveld zijn algemene en particuliere graven.

Begraafplaats Berkhouterweg

Begraafplaats Berkhouterweg heeft een algemeen deel en een rooms-katholiek deel. Voor asbijzetting zijn er urnenmuren en urnenkeldertjes. Op Berkhouterweg ligt ook de Joodse begraafplaats. Op de Berkhouterweg zijn alleen particuliere graven.

Begraafplaats Keern

Begraafplaats Keern is een oude begraafplaats en gedeeltelijk een gemeentelijk monument. Hier worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.

Begraafplaats Zwaag

De algemene begraafplaats in Zwaag is een klein kerkhof bij de oude hervormde dorpskerk. Op deze begraafplaats worden vooral leden van de Protestantse Gemeente uit Zwaag begraven. Op de algemene begraafplaats in Zwaag zijn alleen particuliere graven.

Bijzondere begraafplaatsen

Er zijn in Hoorn vier bijzondere begraafplaatsen die worden beheerd door kerken. Meer informatie over de bijzondere begraafplaatsen vindt u op de website van de Rooms-katholieke parochie en de Protestantse Gemeente.

Particulier graf

Bij een particulier graf betaalt een nabestaande voor de rechten van dat graf. Deze persoon bepaalt dan wie er in het graf mag worden begraven en welk gedenkteken er wordt geplaatst. Bij een particulier graf is ruimte voor twee of drie overleden personen per graf. De uitgiftetermijn is 10, 15, 20, 25 of 30 jaar en de termijn kan meerdere keren worden verlengd.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf betaalt de nabestaande voor één grafruimte. De nabestaande krijgt geen grafrechten en het is niet mogelijk om de uitgiftetermijn van 10 jaar te verlengen. De algemene graven liggen in drie lagen boven elkaar. Bij een algemeen graf mag een klein gedenkteken worden geplaatst.

De tarieven van de algemene begraafplaatsen vindt u op de pagina Tarieven voor begraven.

De tarieven voor asbestemming in het geval van cremeren vindt u op de pagina Tarieven voor asbestemming.

Nee, het is niet mogelijk om een plek op de begraafplaats uit te zoeken of te reserveren. De gemeente geeft de graven uit op volgorde.

Nee. U kunt wel de stoffelijke resten van de overledene over laten zetten in een particulier graf.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor iedereen dagelijks toegankelijk bij daglicht. De openingstijden zijn een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

  • Standaard particuliere graven op begraafplaats Zuiderveld hebben drie grafruimtes. 
  • Begraafplaats Zuiderveld bestaat voor een deel uit particuliere graven met twee grafruimtes. Deze ruimtes zijn ook geschikt voor islamitische graven.
  • Kindergraven op begraafplaats Zuiderveld hebben één grafruimte. 
  • Particuliere graven op begraafplaats Zwaag hebben twee grafruimtes.
  • Particuliere graven op begraafplaats Berkhouterweg hebben twee grafruimtes.

Voor het plaatsen van een gedenkteken (grafsteen, afsluitplaat) op een graf, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Ook voor een gedenkteken op een urnenkelder of een urnennis heeft u een vergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina Grafdekking

Iedere begraafplaats houdt zijn eigen registers bij. De gemeente houdt alleen bij wie er op de gemeentelijke begraafplaatsen liggen.

De Rooms-Katholieke Kerk van Hoorn en de Protestantse kerk houden dat voor hun eigen begraafplaatsen bij. Heeft u een vraag over een graf op een gemeentelijke begraafplaats? Neem dan contact op via www.hoorn.nl/contact.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.