Begraafplaatsen

De gemeente beheert vier algemene begraafplaatsen. Ook zijn er in Hoorn vier bijzondere begraafplaatsen die worden beheerd door kerken.

Begraafplaats Zuiderveld

Begraafplaats Zuiderveld heeft een algemeen deel, een deel dat geschikt is voor islamitische graven en een deel dat geschikt is voor kindergraven. Ook kunt u as bijzetten in urnenkeldertjes. Op begraafplaats Zuiderveld zijn algemene en particuliere graven.

Begraafplaats Berkhouterweg

Begraafplaats Berkhouterweg heeft een algemeen deel en een rooms-katholiek deel. Voor asbijzetting zijn er urnenmuren en urnenkeldertjes. Op Berkhouterweg ligt ook de Joodse begraafplaats. Op de Berkhouterweg zijn alleen particuliere graven.

Begraafplaats Keern

Op begraafplaats Keern worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.

Befraafplaats Zwaag

De algemene begraafplaats in Zwaag is een klein kerkhof bij de oude hervormde dorpskerk. Op deze begraafplaats worden vooral leden van de Protestantse Gemeente uit Zwaag begraven. Op de algemene begraafplaats in Zwaag zijn alleen particuliere graven.

Bijzondere begraafplaatsen

Er zijn in Hoorn vier bijzondere begraafplaatsen die worden beheerd door kerken. Meer informatie over de bijzondere begraafplaatsen vindt u op de website van de Rooms-katholieke parochie en de Protestantse Gemeente.

Particulier of algemeen graf

Particulier graf

Bij een particulier graf betaalt een nabestaande voor de rechten van dat graf. Deze persoon bepaalt dan wie er in het graf mag worden begraven en welk gedenkteken er wordt geplaatst. Bij een particulier graf is ruimte voor twee of drie overleden personen per graf. De uitgiftetermijn is 10, 15, 20, 25 of 30 jaar en de termijn kan meerdere keren worden verlengd.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf betaalt de nabestaande voor één grafruimte. De nabestaande krijgt geen grafrechten en het is niet mogelijk om de uitgiftetermijn van 10 jaar te verlengen. De algemene graven liggen in drie lagen boven elkaar. Bij een algemeen graf mag een klein gedenkteken worden geplaatst.

Kosten

De kosten van begraven, grafhuur en urn bijzetten voor 2018 staan in de Tarievenlijst Algemene begraafplaatsen 2018 (pdf, 321 kB).

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

1. Is het mogelijk om een graf uit te zoeken of te reserveren?

Nee, het is niet mogelijk om een plek op de begraafplaats uit te zoeken of te reserveren. De gemeente geeft de graven uit op volgorde.

2. Kan ik voorkomen dat een algemeen graf wordt geruimd?

Nee. U kunt wel de stoffelijke resten van de overledene over laten zetten in een particulier graf.

3. Wanneer kan ik een bezoek brengen aan een begraafplaats?

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor iedereen dagelijks toegankelijk vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

4. Hoeveel grafruimtes zijn er?

  • Standaard particuliere graven op begraafplaats Zuiderveld hebben 3 grafruimtes. 
  • Begraafplaats Zuiderveld bestaat voor een deel uit particuliere graven met twee grafruimtes. Deze ruimtes zijn ook geschikt voor islamitische graven.
  • Kindergraven op begraafplaats Zuiderveld hebben 1 grafruimte. 
  • Particuliere graven op begraafplaats Zwaag hebben 2 grafruimtes.
  • Particuliere graven op begraafplaats Berkhouterweg hebben 3 grafruimtes (rooms katholiek deel) of twee grafruimtes (algemeen deel).