Grafbedekking

Om een gedenkteken (grafsteen, afsluitplaat) op een graf te plaatsen heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Ook voor een urnenkelder of een urnennis heeft u een vergunning nodig. Als u het gedenkteken laat maken door een bedrijf (zoals een steenhouwer), dan vraagt die meestal voor u de vergunning aan. U mag de vergunning ook zelf aanvragen.

Voorwaarden

U kunt pas een vergunning voor grafbedekking krijgen, als u de kosten voor de begrafenis en het graf heeft betaald.

Afmetingen

Voor gedenktekens bestaan voorgeschreven afmetingen.

Deze afmetingen gelden voor begraafplaats Zuiderveld, begraafplaats Berkhouterweg en begraafplaats Zwaag.

 

lengte

breedte

hoogte

dikte

algemeen graf max 50 cm max 55 cm max 20 cm max 20 cm
staande steen max 190 cm max 80 cm max 120 vrij
(2 x grafbreedte)     (max 160 cm)  
liggende steen² max 130 cm max 60 cm   8-10 cm
urnengraf 60 cm 60 cm   8 cm
urnennis opmeten¹ opmeten¹   2 cm

¹ Het is verstandig om de nis op te meten voor het maken van een passende afsluitplaat, want niet elke nis is even groot. Oudste rechte muur ongeveer 49,5 cm x 48,5 cm, nieuwe rechte muur ongeveer 47 cm x 47 cm en kromme muur ongeveer 39 cm x 37 cm.
² Op Berkhouterweg is een apart vak, speciaal voor gedenktekens in de vorm van een liggende steen of zerk.

De afmetingen op begraafplaats Keern kunnen afwijken, omdat vroeger de graven kleiner waren. Voor de juiste grafafmeting op deze begraafplaats kunt u contact opnemen met gemeente Hoorn, bureau Groen en Reiniging.

Overige voorwaarden

Voor gedenktekens gelden verder de volgende voorwaarden:

  • Het gedenkteken moet gemaakt zijn van een duurzaam materiaal. Bijvoorbeeld natuursteen, glas, keramiek, verduurzaamd hout of metaal.
  • Losse materialen zoals grind of kiezels mag u alleen leggen op een verharde ondergrond op het graf en binnen opstaande banden. Buiten het graf of om het graf mag dit niet.
  • Op het gedenkteken mag geen firmanaam of andere reclame staan. 
  • Staande elementen moet u plaatsen op een funderingsplaat. Het is niet toegestaan om een monument te onderheien.

Kosten

De vergunning voor een grafsteen is gratis.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag per brief of per e-mail sturen naar de gemeente Hoorn, gericht aan Team Groen en Reiniging. U krijgt de vergunning ongeveer 2 of 3 weken later opgestuurd.

Bij de aanvraag stuurt u een werktekening van het ontwerp mee. Daarop staat:

  • een boven-, voor- en zijaanzicht, met de afmetingen (zie voorwaarden) van het ontwerp
  • de tekst van het opschrift
  • het materiaal waarvan het gedenkteken wordt gemaakt

Vraag en antwoord

1. Hoe hoog mogen planten op het graf worden?

De planten op algemene graven en urnengraven mogen niet hoger worden dan 30 cm. De planten op particuliere graven mogen 120 cm hoog zijn. De planten mogen niet over de randen van het graf groeien. Daarmee voorkomt u overlast bij andere graven.

2. Wanneer mag ik het gedenkteken plaatsen?

Dat mag van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur. U kunt hiervoor van tevoren een afspraak maken met de begraafplaatsbeheerder. Als er op hetzelfde moment een begrafenis is, mag u geen gedenkteken (laten) plaatsen.
Plaatsen op zaterdag mag alleen als u van tevoren een afspraak heeft gemaakt met de beheerder. De afspraak kunt u op werkdagen maken.

3. Kan ik het gedenkteken al plaatsen voordat ik de vergunning heb ontvangen?

Nee. Als u een gedenkteken plaatst, moet u de vergunning al hebben gekregen.

4. Wie onderhoudt het graf en de grafbedekking?

De nabestaanden zelf onderhouden alle spullen die op een graf staan. De gemeente vult alleen verzakte graven aan met zand en zet verzakte gedenktekens weer recht.

5. Mag ik windlichten op het graf plaatsen?

De gemeente raadt het af om losse spullen op het graf te plaatsen, zoals windlichten of beeldjes. Dat is vanwege mogelijke diefstal of beschadiging.

6. Mag een gedenkteken worden onderheid?

Nee. Het is niet toegestaan om een gedenkteken te onderheien. Het gedenkteken moet geplaatst worden op een voetplaat.

7. Wie verwijdert de steen bij een bijzetting in een bestaand graf?

Bij voorkeur doet de steenhouwer dat. Als de gemeente de steen van het graf moet halen, zijn daar kosten aan verbonden.