Herbegraven of alsnog cremeren

Het is na tien jaar mogelijk om een overledene te laten opgraven en op een andere begraafplaats opnieuw te begraven of te laten cremeren. U heeft wel toestemming nodig van de burgemeester en van de rechthebbende van het graf. De gemeente werkt alleen mee aan een opgraving binnen 10 jaar als daar een zeer goede reden voor is.

Particulier graf

Een aanvraag tot opgraven kan worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeente. Bij een particulier graf kan alleen de persoon die de rechten van het graf heeft een een aanvraag tot opgraven doen. Als een andere persoon de aanvraag doet, moet deze persoon bewijs hebben dat de rechthebbende ermee akkoord is.

Algemeen graf

Bij algemene graven is er geen rechthebbende van het graf. De nabestaanden kunnen wel een aanvraag voor opgraving doen. Het is ook mogelijk om de resten van een overledene na 10 jaar over te zetten in een particulier graf.

Kosten

De kosten voor (her)begraven en het bijzetten van urnen op de gemeentelijke begraafplaatsen staan in de Tarieven Algemene begraafplaatsen 2019 (pdf, 323 kB).