Gemeenteraad

Gemeenteraad

Gemeenteraad 2016

U kunt vergaderingen van de gemeenteraad of de algemene raadscommissie ook live volgen of terugkijken. Klik hiervoor op de button Live stream hieronder.
U kunt de gemeenteraad ook volgen via Twitter. Klik hiervoor op de button Followme!

Bekijk live en in archief beelden van de Hoornse raadVolg de gemeenteraad op Twitter

De gemeenteraad is de baas van de stad en vertegenwoordigt de bewoners van Hoorn. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Ook beslist de raad hoe en waaraan het geld van de gemeente Hoorn wordt uitgegeven.

Gemeenteraadsverkiezingen

Eens in de vier jaar kiezen de Hoornse inwoners de nieuwe gemeenteraad. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende verkiezingen zijn in 2018. Dan kunt u uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad kiezen. Door te stemmen op een partij kunt u mee bepalen welke koers Hoorn gaat varen.

Samenstelling raad

De gemeenteraad bestaat uit 35 raadsleden. Zij zijn lid van een landelijke of lokale politieke partij en vormen met hun partijgenoten de politieke fracties.

Contact met raadsleden en politieke partijen

U kunt raadsleden gewoon benaderen door ze aan te spreken, te bellen, te mailen of een brief te sturen. Een andere manier om invloed uit te oefenen is door naar partijbijeenkomsten of fractievergaderingen (elke maandag vanaf 20.00 uur in het stadhuis) te gaan. Ook kunt u uw mening laten horen door deel te nemen aan door de gemeente georganiseerde informatieavonden, inspraakbijeenkomsten of hoorzittingen over bepaalde onderwerpen.

Beïnvloed de raad

Wilt u uw stem laten horen, of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u inspreken bij commissie- en raadsvergaderingen. Aan het begin van elke algemene raadscommissievergadering is tijdens de publieksrondvraag kort gelegenheid om de leden toe te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten binnen de bevoegdheid van de commissie en/of de raad vallen. Ook tijdens de gemeenteraadsvergadering kunt u inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat. Voor het inspreken zijn een aantal spelregels. Over het inspreken kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@hoorn.nl of telefoon 0229 252200.

Andere manieren om uw mening te geven zijn:

  • een brief aan de raad
  • het houden van een presentatie
  • burgerinitiatief
  • referendum

Griffie

De griffie helpt en adviseert de gemeenteraad. Ook inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht, zoals voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. De griffie staat onder leiding van de raadsgriffier Menno Horjus. Voor meer informatie: Griffie, postbus 603, 1620 AR Hoorn, telefoon 0229 252200, e-mail griffie@hoorn.nl.

Vergaderstukken

Via deze link komt u op de externe website met alle vergaderstukken van de gemeenteraad en algemene raadscommissie. (opent in nieuw venster)

 

 

       

Print