Hondenbelasting

Als u een of meer honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. U geeft zelf bij de gemeente aan dat u een hond heeft.

Tarieven

  • De eerste hond € 29,18
  • De tweede hond € 44,52
  • Elke volgende hond € 58,35
  • Een kennel € 176,94

U betaalt de belasting per kalenderjaar.

Hond aanmelden

Meld uw hond aan bij de gemeente via de belastingbalie met uw DigiD.

Naar de belastingbalie

Hond overleden of een nieuwe hond?

Geef wijzigingen binnen 2 weken door via de belastingbalie. Bij overlijden van een hond heeft u een bewijs van de dierenarts of het crematorium nodig. Komt er in de loop van het jaar een hond bij, dan betaalt u meer belasting over de resterende maanden van het jaar. Is er een hond overleden of gaat er een weg in de loop van het jaar, dan heeft u recht op gedeeltelijke teruggave van de belasting.

Naar de belastingbalie

Heeft u een hulphond?

U betaalt geen belasting, maar meldt de hond wel aan bij de gemeente.

Vindt u dat uw belastingaanslag niet klopt? U kunt online bezwaar maken via de belastingbalie

1. Kan ik kwijtschelding krijgen voor hondenbelasting?

Nee, voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

2. Is er controle op het betalen van hondenbelasting?

Ja, de gemeente Hoorn controleert of alle honden zijn aangemeld voor hondenbelasting. De controleurs bellen bij iedereen aan om te vragen of u één of meer honden heeft. Ook wanneer de gemeente weet dat u een hond heeft, kunt u bezoek verwachten. Daarmee controleert de gemeente of uw gegevens nog juist zijn. De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente Hoorn bij zich.

3. Waar wordt de hondenbelasting voor gebruikt?

Dit wordt onder meer gebruikt voor:

  • Beheer en aanleg van de losloopveldjes.
  • Beheer en aanleg van de uitlaatroutes.
  • Plaatsen en onderhouden van borden waar wel en geen honden mogen lopen.
  • Schoonhouden van straten en grasvelden.
  • Voorlichting over hoe je een hond netjes uitlaat.

4. Wat gebeurt er als ik geen aangifte doe?

Als blijkt dat u nog geen aangifte heeft gedaan, wordt u gevraagd om dat alsnog te doen. Doet u dat niet, dan ontvangt u een boete. Daarnaast moet u alsnog de hondenbelasting betalen.

5. Ik ben naar een andere gemeente verhuisd. Wat gebeurt er met de hondenbelasting?

Uw aanslag hondenbelasting wordt automatisch verminderd. Als de hond achterblijft, moet u doorgeven wie de nieuwe houder van de hond is.

6. Moet ik de deur open doen wanneer er controleurs komen?

U bent niet verplicht om open te doen en de controleurs komen ook niet binnen. Maar als u niet open doet, krijgt u een aangifteformulier opgestuurd. Dat formulier krijgt u ook als u geen antwoord geeft.

7. Waarom is er geen kattenbelasting?

Volgens de wet mag de gemeente belasting heffen op honden en niet op huisdieren in het algemeen.

8. Wanneer komt er een einde aan de hondenbelasting? 

De gemeenteraad besloot op donderdag 16 december 2021 om de hondenbelasting af te schaffen. De belasting wordt in 5 jaar afgebouwd.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.