Hondenbelasting

Als u een hond of meer honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. U geeft zelf bij de gemeente aan dat u een hond of honden heeft.

Veranderingen

Komt er een hond bij of is uw hond overleden? Geef deze veranderingen altijd binnen 2 weken door. Bij overlijden van een hond heeft u een bewijs van de dierenarts of het crematorium nodig.

Kosten

De tarieven zijn:

  • De eerste hond € 68,19
  • De tweede hond € 104,04 
  • Elke volgende hond € 136,37 
  • Een kennel € 413,51

Wijziging binnen het lopende jaar

Als er in de loop van het jaar een hond bij komt, betaalt u belasting over de resterende maanden van lopende jaar.

Wanneer in de loop van het jaar een hond weggaat of overlijdt, heeft u recht op gedeeltelijke teruggave van de belasting.

Aangeven

U moet uw hond of honden zelf aangeven bij de gemeente. Geef veranderingen altijd binnen 2 weken door. 

Als uw hond is overleden, moet u dit ook doorgeven. Stuurt u dan een bewijs van de dierenarts of het crematorium mee.

Dit kan via de digitale belastingbalie met DigiD of door het aangifteformulier/afmeldformulier te downloaden en ingevuld op te sturen.

Vraag en antwoord

1. Kan ik kwijtschelding krijgen voor hondenbelasting?

Nee, voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

2. Moet ik voor een hulphond hondenbelasting betalen?

Nee. Als u een hulphond heeft, heeft u recht op vrijstelling van de hondenbelasting. U moet dan wel aangifte doen, maar betaalt geen belasting.

3. Kan ik geld terug krijgen?

Wanneer in de loop van het jaar een hond weggaat en u neemt geen nieuwe hond, heeft u recht op gedeeltelijke teruggave van de belasting.

4. Waar wordt de hondenbelasting aan besteed?

Hondenbelasting is een algemene belasting en wordt onder andere besteed aan:

  • losloopveldjes 
  • uitlaatroutes 
  • bebording waar wel en geen honden mogen lopen 
  • schoonhouden van straten en grasvelden 
  • voorlichting over hoe je een hond netjes uitlaat

5. Is er controle op het betalen van hondenbelasting?

Ja, de gemeente Hoorn controleert of alle honden zijn aangemeld voor hondenbelasting. De controleurs bellen bij iedereen aan om te vragen of u één of meer honden heeft. Ook wanneer wij weten dat u een hond heeft, kunt u bezoek verwachten. Daarmee controleren wij of uw gegevens nog juist zijn. De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente Hoorn bij zich.

6. Moet ik de deur open doen wanneer er controleurs komen?

U bent niet verplicht om open te doen en de controleurs komen ook niet binnen. Maar als u niet open doet, krijgt u een aangifteformulier opgestuurd. Dat formulier krijgt u ook als u geen antwoord geeft.

7. Waarom is er geen kattenbelasting?

Het antwoord is juridisch van aard: in de wet staat alleen de mogelijkheid om belasting te heffen op honden en niet op 'huisdieren'. De gemeente mag dus alleen hondenbelasting heffen.