Nieuwe leidinggevende horeca

Komt er een nieuwe leidinggevende in uw horecaonderneming of slijterij werken? Dan moet u uw bestaande drank- en horecavergunning aanpassen. Ook als de huidige leidinggevende stopt moet u de bestaande drank- en horecavergunning aanpassen. 

Wijziging doorgeven

Een nieuwe leidinggevende kan worden doorgeven met het Meldingsformulier leidinggevenden horeca. Dit kan alleen de ondernemer van de onderneming doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Bouwtoezicht via vbt@hoorn.nl.

Voorwaarden

U kunt een leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De leidinggevende is minstens 21 jaar oud. 
  • De leidinggevende heeft de verklaring Sociale Hygiëne. 
  • De leidinggevende voldoet aan een aantal zedelijkheids- en moraliteitseisen. Zo mag een aangevraagde leidinggevende geen strafbare feiten gepleegd hebben of onder curatele staan.

De volgende documenten van de nieuwe leidinggevende moeten bij de aanvraag worden meegestuurd: 

  • een kopie van een identiteitsbewijs
  • een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst

Kosten

Het wijzigen van een leidinggevende kost € 170,02.