Subsidie restauratie monumenten

Als u onderhoud gaat verrichten aan een beschermd of beeldbepalend pand of een monumentale boom, kunt u soms subsidie krijgen. In 2021 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar. 

Aanvragen

Neem dan contact op via het contactformulier. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en zolang er budget beschikbaar is. Als u al begonnen met bent de werkzaamheden, kunt u geen subsidie meer krijgen. 

Voorwaarden

In ieder geval bent u:

  • Eigenaar van het object dat u gaat restaureren.
  • Nog niet begonnen met de werkzaamheden.

De regeling is van toepassing voor de onderstaande onderdelen:

  • Het restaureren en onderhouden van gemeentelijke monumenten.
  • Het restaureren, of reconstrueren van kleine beeldbepalende elementen.
  • Maatregelen gericht op het duurzaam in stand houden van een monumentale boom.
  • Het restaureren van kerkgebouwen die eigendom zijn van kerken en niet winst beogende instellingen, met doel het behoud van kerkelijke gebouwen.
  • Het restaureren van gemeentelijke monumenten in eigendom van niet winst beogende instellingen, met doel behoud van monumenten in de gemeente Hoorn.
  • Het verrichten van bouwhistorisch en/of kleurenonderzoek.
  • Het organiseren van de Landelijke Open Monumentendag(en) in de gemeente Hoorn.

Subsidie via de overheid of provincie

Er zijn ook subsidiemogelijkheden via de Rijksoverheid en de provincie. Meer informatie vindt u op deze websites:

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.