Subsidie restauratie monumenten

Het is in 2020 niet meer mogelijk om via de gemeente subsidie aan te vragen voor onderhoud- of herstelwerkzaamheden.

Subsidie via de overheid of provincie

Er zijn ook subsidiemogelijkheden via de Rijksoverheid en de provincie. Meer informatie vindt u op deze websites: