Subsidie restauratie monumenten

Als u onderhoud gaat verrichten aan een monument of een monumentale boom, kunt u soms subsidie krijgen. In 2024 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar. 

Aanvragen

Vul het Aanvraagformulier stimuleringsbijdrage restauratie monumenten (pdf, 658 kb) in en verstuur naar de gemeente. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en zolang er budget beschikbaar is. Als u al begonnen met bent de werkzaamheden, kunt u geen subsidie meer krijgen.

In ieder geval bent u:

  • Eigenaar van het object dat u gaat restaureren.
  • Nog niet begonnen met de werkzaamheden.

De regeling is van toepassing voor de onderstaande onderdelen:

  • Het restaureren en onderhouden van gemeentelijke monumenten.
  • Het restaureren, of reconstrueren van kleine beeldbepalende elementen.
  • Maatregelen gericht op het duurzaam in stand houden van een monumentale boom.
  • Het restaureren van kerkgebouwen die eigendom zijn van kerken en niet winst beogende instellingen, met doel het behoud van kerkelijke gebouwen.
  • Het restaureren van gemeentelijke monumenten in eigendom van niet winst beogende instellingen, met doel behoud van monumenten in de gemeente Hoorn.
  • Het verrichten van bouwhistorisch en/of kleurenonderzoek.
  • Het organiseren van de Landelijke Open Monumentendag(en) in de gemeente Hoorn.

Er zijn ook subsidiemogelijkheden via de Rijksoverheid en de provincie. Meer informatie vindt u op deze websites:

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.