Subsidie beleefbaar erfgoed aanvragen

Het is in 2020 niet meer mogelijk om de subsidie beleefbaar erfgoed aanvragen. 

Vraag en antwoord

1. Hoeveel subsidie kan ik per aanvraag ontvangen?

De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de kosten van het initiatief. De aanvrager moet de overige vijftig procent betalen uit andere middelen.

2. Hoe lang van te voren moet ik de subsidie aanvragen?

U moet de aanvraag om subsidie minimaal acht weken voor de start van de te subsidiëren activiteit indienen.

3. Wanneer krijg ik een reactie van de gemeente?

U krijgt binnen 3 weken bericht van de gemeente.