Subsidie beleefbaar erfgoed aanvragen

Organisaties, bedrijven en inwoners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers het Hoornse erfgoed meer kunnen ervaren. Voor 2019 heeft de gemeente een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

Alleen initiatieven zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt vijftig procent van de kosten van het initiatief.

Initiatieven die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • initiatieven die erfgoed beleefbaar, toegankelijk en/of zichtbaar maken en zo de lokale toeristische sector of de lokale economie stimuleren; 
  • initiatieven die het bewustzijn over het Hoornse erfgoed vergroten, bijvoorbeeld educatieprojecten;
  • initiatieven die de beeldkwaliteit van de openbare ruimte versterken, bijvoorbeeld het terugbrengen van historische reclame op de gevel.

Aanvragen

Wilt u de subsidie aanvragen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Vraag en antwoord

1. Hoeveel subsidie kan ik per aanvraag ontvangen?

De subsidie bedraagt vijftig procent van de kosten van het initiatief. De aanvrager moet de overige vijftig procent betalen uit andere middelen.

2. Hoe lang van te voren moet ik de subsidie aanvragen?

U moet de aanvraag om subsidie minimaal acht weken voor de start van de te subsidiëren activiteit indienen.

3. Wanneer krijg ik een reactie van de gemeente?

U krijgt binnen 3 weken bericht van de gemeente.