Asbest verwijderen (bedrijven)

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Soms heeft u ook een vergunning nodig. Dit kunt u controleren met de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt ook een melding maken of een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

In de onderstaande situaties heeft u altijd een vergunning nodig:

  • Als u gaat slopen aan een gemeentelijk, provinciaal, of rijksmonument.
  • Als u gaat slopen aan een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Naar het Omgevingsloket

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.