Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen. Beroep indienen gaat via de rechtbank Noord-Holland. U heeft geen advocaat nodig om beroep in te dienen. 

Wanneer is beroep mogelijk?

U moet eerst bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Als uw bezwaar is afgewezen, kunt u in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Deze datum staat vermeld in het besluit.

Bij sommige besluiten is het mogelijk direct beroep in te dienen, zonder eerst bezwaar te maken. Dat staat dan bij het besluit vermeld.

Zo dient u beroep in

U kunt uw beroep online indienen via het loket rechtspraak. U kunt ook per post beroep indienen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Een beroepschrift moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht aan een aantal eisen voldoen.

  • U voegt een kopie van het besluit toe waartegen u beroep wilt indienen.
  • U legt uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • U vermeldt de datum, uw naam en uw adres op het beroepschrift.
  • U ondertekent het beroepschrift.

Als u beroep indient, betaalt u griffierechten. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Noord-Holland. Of kijk op de website Rechtspraak.

Heeft beroep een schorsende werking?

Nee, een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw beroepschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u de Rechtbank Noord-Holland vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u binnen de termijn beroep heeft ingediend. Met een voorlopige voorziening wordt het besluit geschorst. Dat kan bijvoorbeeld als het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. Hiervoor betaalt u wel griffierechten bij de rechtbank.

Moet ik een advocaat inschakelen?

Nee, bij beroep is een advocaat niet verplicht. Het is wel mogelijk om u te laten vertegenwoordigen door iemand anders dan uzelf. Dit kan een advocaat zijn, een rechtsbijstandsverlener of iemand die u persoonlijk kent. Zorg wel dat deze persoon door u gemachtigd is.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van de rechter op mijn beroepschrift. Wat kan ik nu doen?

Dan kunt u hoger beroep indienen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.