Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen. Beroep indienen gaat via de rechtbank Noord-Holland. U heeft geen advocaat nodig om beroep in te dienen. 

Wanneer is beroep mogelijk?

U moet eerst bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Als uw bezwaar is afgewezen, kunt u in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Deze datum staat vermeld in het besluit.

Bij sommige besluiten is het mogelijk direct beroep in te dienen, zonder eerst bezwaar te maken. Dat staan dan bij het besluit vermeld.

Zo dient u beroep in

U kunt uw beroep online indienen via het loket rechtspraak. U kunt ook per post beroep indienen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Een beroepschrift moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht aan een aantal eisen voldoen.

  • U voegt een kopie van het besluit toe waartegen u beroep wilt indienen.
  • U legt uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • U vermeldt de datum, uw naam en uw adres op het beroepschrift.
  • U ondertekent het beroepschrift.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.