Beroep instellen

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente en als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan. U dient dan een beroepschrift in bij de bestuursrechter. Daarvoor heeft u geen advocaat nodig.

Binnen 6 weken

U moet eerst bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Als uw bezwaar is afgewezen, kunt u in beroep gaan. Dien uw beroepschrift binnen 6 weken in. Deze termijn gaat in op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt.

Beroep indienen

U kunt uw beroep online indienen via het loket rechtspraak. U kunt ook schriftelijk beroep indienen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de procedure kunt u contact opnemen met de rechtbank Noord-Holland in Haarlem. Meer informatie vindt u op de website Rechtspraak.

Voorwaarden

Een beroepschrift moet aan een aantal eisen voldoen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Vermeld daarom op het beroepschrift:

  • een kopie van het besluit waar u beroep tegen wilt indienen
  • waar u het niet eens bent met de beslissing
  • uw naam en adres
  • de datum
  • uw handtekening

Kosten

Als u beroep indient, betaalt u griffierechten. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Noord-Holland. Of kijk op de website Rechtspraak.

Vraag en antwoord

1. Heeft beroep een schorsende werking?

Nee, het besluit van de gemeente blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Daarmee wordt het besluit geschorst. Dit kunt u alleen doen als u binnen de termijn een beroepschrift heeft ingediend. Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, betaalt u griffierecht. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening.

2. Moet ik een advocaat inschakelen?

Nee, bij beroep is een advocaat niet verplicht. Het is wel mogelijk om u te laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit kan een advocaat zijn, een rechtsbijstandsverlener of iemand die u persoonlijk kent. Zorg wel dat deze persoon gemachtigd is.

3. Ik ben het niet eens met de uitspraak van de rechter op mijn beroepschrift. Wat kan ik nu doen?

Dan kunt u hoger beroep indienen.