Welke persoonlijke gegevens heeft de gemeente nodig en wat gebeurt er mee?

De gemeente heeft uw gegevens nodig voor:

 • het behandelen van uw aanvraag, een wijziging of opzegging van een bezoekersvergunning.
 • het aan- en afmelden van uw bezoeker.
 • controle op het betalen van parkeerbelasting (scanauto).
 • handhaving op verkeersovertredingen.
 • afhandeling van bezwaar- en beroepszaken.
 • afhandeling klachten over de uitvoering van parkeerbeleid.

Automatisch

Als u het kenteken, de datum en het tijdstip van uw bezoeker heeft toegevoegd op parkeren.hoorn.nl, krijgt het kenteken automatisch een parkeerrecht voor de datum en het tijdstip dat u heeft opgegeven. Dit is een geautomatiseerd proces.  

Welke persoonsgegevens zijn nodig?

Voor uw aanvraag, wijziging of opzegging van uw bezoekersvergunning hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Uw tegoed
 • Meldnummer
 • Pincode

Bij de aan- en afmelding van uw bezoek hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Kenteken vervoersmiddel van uw bezoeker
 • Datum, begin- en eindtijd bezoek
 • Bedrag

Deelt de gemeente uw gegevens met anderen?

De gemeente deelt uw gegevens met het Nationaal Parkeerregister. Het gaat om het kenteken, het tijdvak en de parkeerzone van uw bezoeker. Dit is nodig zodat de scanauto of de BOA kan controleren of het kenteken een parkeerrecht heeft.

Bewaartermijnen

Op parkeren.hoorn.nl kan de gebruiker tot 90 dagen het kenteken van de bezoeker zien. De gemeente kan dit kenteken niet zien. In de scanauto worden de gegevens binnen 72 uur verwijderd als er een parkeerrecht aanwezig was. Als er geen parkeerrecht was, dan is de bewaartermijn 91 dagen zodat er nog bezwaar gemaakt kan worden.

Meer informatie over uw persoonsgegevens?

Op de pagina Privacyverklaring staat meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen.

Zie meer informatie bij Bezoekersvergunning