Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u financiële steun krijgen van de gemeente.

Toeslagen van de overheid

Naast de financiële steun van de gemeente zijn er ook toeslagen van de overheid, waar u mogelijk recht op heeft. Bijvoorbeeld huurtoeslag, een kindgebonden budget of zorgtoeslag van de Belastingdienst. Bekijk welke toeslagen u kunt krijgen via de website Bereken uw recht.

Meer informatie over energietoeslag

Vanaf mei 2022 keert de gemeente een energietoeslag uit van € 800 aan huishoudens met een laag inkomen. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Ook inwoners die bekend zijn bij de inkomensondersteuning of schuldhulpverlening krijgen deze toelage automatisch. Deze groep heeft uiterlijk in juli 2022 het geld op de rekening. Huishoudens met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm kunnen de energietoeslag vanaf half mei aanvragen via de pagina Energietoeslag. 

Hulp van organisaties uit de omgeving

Er zijn verschillende organisaties in Hoorn en Westfriesland die zich inzetten voor mensen met een laag inkomen. Kijk op de pagina Hulporganisaties.