Crematie

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over het het crematorium, het bijzetten van een urn en het verstrooien van as.

Crematorium

Crematorium Hollands Hof is een zelfstandig bedrijf en niet van de gemeente. U vindt het crematorium aan de Berkhouterweg 26. Er is een verstrooiveld voor as. U kunt contact opnemen met het crematorium via 0229 248452 of via info@crematoriumhoorn.nl. Meer informatie vindt u op de website van het Crematorium.

Urn bijzetten

Een urn met as kunt u bijzetten op begraafplaats Berkhouterweg of op begraafplaats Zuiderveld. Op begraafplaats Berkhouterweg kan dat in een nisje in een urnenmuur of in een urnenkelder. Op begraafplaats Zuiderveld kan dat in een urnenkelder. Per urnenkelder of per urnennis is er ruimte voor 2 asbussen of urnen. De gemeente geeft de urnenkelders en urnennissen uit voor een periode van 10, 15, 20, 25 of 30 jaar. U kunt die termijn meerdere keren verlengen met 5, 10, 15 of 20 jaar.

As verstrooien

U mag de as van uw dierbare verstrooien op verschillende plekken. Dit kan in Hoorn op het verstrooiveld bij het crematorium Hollands Hof of op een plek die voor u bijzonder is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar van de grond of de beheerder van het water. Er zijn speciale bedrijven die het mogelijk maken om as uit te strooien in zee. Het is verboden om as te verstrooien op speelplaatsen, verharde wegen, ligweiden, sportvelden en gemeentelijke begraafplaatsen.

Voor de kosten van een crematie neemt u contact op met het crematorium. De kosten voor het plaatsen van een urn of asbus op de begraafplaats vindt u op de pagina Tarieven voor asbestemming.

Als u de as wilt verstrooien op het strooiveld van het crematorium, neemt u contact op met Crematorium Hoorn via 0229 248452 of via info@crematoriumhoorn.nl. Als u de as wilt verstrooien op grond van de gemeente, neemt u contact op via het contactformulier

Urnenkelder of urnennis

U kunt een urnenkelder of urnennis reserveren door contact op te nemen met de gemeente en een afspraak te maken met de beheerder van de begraafplaats. U kunt dan zelf een kelder of nis uitzoeken. Ook voor het bijzetten van een tweede urn is het nodig een afspraak te maken.

1. Mag ik as begraven op een begraafplaats?

Ja, u betaalt wel kosten. De gemeente registreert de naam van de overledene en het urnnummer.

2. Kan ik een plantje of iets anders bij de urnenkelders of de urnenmuur neerzetten?

Ja, maar er is niet veel ruimte. Het kunnen dus alleen kleine spulletjes of plantjes zijn. Alleen bij de rechte urnenmuur is geen ruimte om planten of spullen neer te zetten.

3. De uitgiftetermijn is nog niet om, maar ik wil nu de urnennis of urnenkelder opzeggen. Krijg ik geld terug?

Nee, de gemeente geeft geen geld terug voor de jaren dat u de urnennis of urnenkelder niet meer gebruikt.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.