Uw dossier inzien

Als u zich aanmeldt bij 1.Hoorn voor hulp of ondersteuning, dan heeft 1.Hoorn gegevens van u nodig. 1.Hoorn gebruikt deze gegevens om u goed te kunnen helpen. U heeft het recht om deze gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te vernietigen.

Recht op inzage

U mag weten welke informatie 1.Hoorn over u verzamelt. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien of hier een afschrift van te krijgen. In uw dossier staat waar de informatie vandaan komt en met wie deze is gedeeld. Meer informatie over hoe 1.Hoorn met uw gegevens omgaat vindt u bij Privacy bij 1.Hoorn.

Als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te passen of aan te vullen. U heeft ook recht op afscherming of verwijdering van bepaalde gegevens.

U kunt een verzoek doen om uw dossier in te zien door een e-mail te sturen naar info@1punthoorn.nl. Schriftelijk kunt u uw verzoek sturen naar de gemeente Hoorn, t.a.v. 1.Hoorn.

1. Mag 1.Hoorn weigeren mij mijn dossier te laten zien?

Ja, dat mag als er informatie over andere personen in uw dossier staat, bijvoorbeeld over uw kinderen. 1.Hoorn mag dan bepaalde delen van uw dossier geheimhouden. De reden hiervoor is dat ook de privacy van andere mensen beschermd moet worden.

2. Mag ik het dossier van mijn kind inzien?

  • Als uw kind jonger dan 12 jaar is en u het ouderlijk gezag heeft, mag u het dossier van uw kind inzien. 
  • Als uw kind tussen de 12 en 16 jaar is, mag u het dossier van uw kind inzien in overleg met uw kind. Als uw kind dat niet wil, kan het zijn dat u het dossier niet mag inzien. 
  • Als uw kind 16 jaar of ouder is mag u het dossier alleen inzien als uw kind toestemming geeft.

3. Mogen mijn ouders mijn dossier inzien?

  • Als je jonger bent dan 12 jaar mogen je ouders je dossier inzien. 
  • Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, moeten je ouders met jou overleggen. Als jij niet wil dat je ouders je dossier inzien dan mag je dat zeggen. 
  • Als je 16 jaar of ouder bent, kun je toestemming geven. Zonder jouw toestemming mogen je ouders jouw dossier niet inzien.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.