Privacy bij 1.Hoorn

Als u contact heeft met 1.Hoorn maken wij een dossier aan met uw gegevens. Bijvoorbeeld uw naam, Burgerservicenummer en uw hulpvraag. Wij gaan zorgvuldig met uw dossier om.

Beveiligd dossier

1.Hoorn houdt zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen van de privacy wetgeving. Zo delen wij uw gegevens alleen met uw toestemming. Uw dossier is beveiligd, zodat niet iedereen het in kan zien.

Eenvoudige vragen

Als u een eenvoudige vraag heeft, slaan wij uw persoonlijke gegevens niet op. We kunnen uw vraag dan in één keer beantwoorden. Als u een ingewikkelde vraag heeft, slaan wij uw persoonlijke gegevens wel op.

Vraag en antwoord

1. Verzamelt 1.Hoorn zomaar mijn gegevens?

Nee, 1.Hoorn zal altijd eerst toestemming aan u vragen. 1.Hoorn moet goed aangeven waarom wij gegevens willen weten. De medewerker legt uit welke informatie nodig is, waarom, en wat we met deze informatie doen. Als we informatie moeten opvragen bij een arts, dan vragen wij u een toestemmingsverklaring te tekenen.

2. Mag 1.Hoorn mijn gegevens delen met anderen?

Nee, 1.Hoorn moet eerst toestemming aan u vragen om uw gegevens te delen. Als u recht heeft op zorg, dan delen wij uw gegevens met de zorgverlener. De zorgverlener moet weten wie u bent en op welke zorg u recht heeft.

Er is een uitzondering. Als er gevaar is voor uw veiligheid of de veiligheid van iemand anders. Dan kan 1.Hoorn zonder overleg met u toch uw gegevens delen. Als dit gebeurt, wordt u hierover geïnformeerd.

3. Moet ik mijn gegevens aan 1.Hoorn geven?

Nee, u bent niet verplicht uw gegevens te geven. Soms heeft 1.Hoorn uw gegevens nodig om te zorgen dat u toegang tot zorg krijgt. Als u dan alsnog bepaalde gegevens niet wilt geven, dan kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot deze zorg.

4. Wat kan ik doen als de gegevens niet kloppen?

U kunt een verzoek doen om uw dossier in te zien. Als u informatie ziet die niet klopt kunt u een verzoek doen de gegevens te wijzigen, af te schermen of te vernietigen. Meer informatie vindt u bij Uw dossier inzien.