Subsidie aanvragen

Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Er wordt subsidie verstrekt om te werken aan veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van de stad. Wilt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen? Kijk dan op www.hoorn.nl/energiesubsidie

Welke subsidies zijn er?

Er zijn twee soorten subsidies:

  • Een structurele subsidie krijgt u voor 1 tot maximaal 4 jaar. Na 4 jaar kan de gemeente opnieuw besluiten een jaarlijkse subsidie te geven.
  • Een incidentele subsidie krijgt u voor een bijzonder, vernieuwend project of activiteit. U kunt de activiteit of het project niet uit uw normale middelen betalen. U kunt deze subsidie maximaal 4 keer krijgen.

Subsidie aanvragen en verantwoorden

U kunt subsidie online aanvragen. U kunt het formulier ook aanvragen via het contactformulier. U moet uw subsidie online verantwoorden, als u meer dan € 10.000 subsidie heeft gekregen. Doe dit uiterlijk 13 weken na afloop van uw project. Bij structurele subsidie doet u verantwoording voor 1 juni van het volgende jaar.

Online aanvragen Verantwoorden

Kan onze vereniging subsidie aanvragen?

Sportverenigingen, amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars komen in aanmerking voor incidentele subsidie. Ook plannen die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele leven in Hoorn komen hiervoor in aanmerking. Informatie over de subsidievoorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 en de bijbehorende Deelverordening gemeente Hoorn.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.