Subsidies

Inwoners en organisaties kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen om te werken aan veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van de stad. De gemeente verdeelt de subsidie elk jaar over verschillende aandachtsgebieden. Meer informatie vindt u op de pagina 'Algemene Subsidieverordening.'

Welke subsidies zijn er?

Er zijn twee soorten subsidies:

 • Een structurele subsidie krijgt u voor 1 tot maximaal 4 jaar. Het gemeentebestuur maakt inhoudelijke afspraken over de prestaties die u ermee wilt bereiken. Na 4 jaar kan de gemeente opnieuw besluiten een jaarlijkse subsidie te geven.
 • Een incidentele subsidie krijgt u voor een bijzonder, vernieuwend project of activiteit. U kunt deze niet uit uw normale middelen betalen. U kunt deze subsidie maximaal 4 keer krijgen.

Kan onze vereniging subsidie aanvragen?

Sportverenigingen, amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars komen in aanmerking voor incidentele subsidie. Ook plannen die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele leven in Hoorn komen hiervoor in aanmerking. Deze plannen moeten wel het toerisme en de lokale economie in Hoorn versterken. Informatie over de subsidievoorwaarden vindt u op de pagina Deelverordening gemeente Hoorn 2015.

Let op: Dit gaat niet over subsidie voor zonnepanelen of andere maatregelen om energie te besparen. Meer informatie vindt u op de pagina Subsidie energiebesparende maatregelen.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Wanneer u subsidie aanvraagt, moet u tijdens het aanvragen onder meer aangeven wat de doelstelling van uw activiteit is. In het aanvraagformulier ziet u een overzicht van alle voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Aanvragen

Subsidie online aanvragen

U kunt subsidie online aanvragen. De documenten die de gemeente nodig heeft, kunt u online meesturen. Vervolgens krijgt u meteen een ontvangstbevestiging. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen.

Aanvragen

Meesturen bij de aanvraag

Bij uw aanvraag heeft u een aantal gegevens nodig:

 • beschrijving van de activiteiten, doelstellingen en resultaten van uw project of organisatie
 • geef aan in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar inwoners
 • geef aan hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen die de gemeente heeft vastgesteld
 • meest recente jaarverslag (inclusief vermogenspositie)
 • begroting en dekkingsplan
 • overzicht financieringsbronnen en subsidieverstrekkers

Als u voor het eerst structurele subsidie aanvraagt, voegt u extra toe:

 • oprichtingsakte
 • statuten
 • jaarverslag (inclusief jaarrekening en balans) van het voorgaande jaar

Subsidies van € 100.000 en hoger

Voor deze subsidies ontvangt u een risicovragenlijst die u moet invullen. Daarmee wordt uw risicoprofiel bepaald.

Subsidie verantwoorden

U kunt uw subsidie online verantwoorden. Verantwoorden is alleen nodig als u meer dan € 10.000 subsidie heeft gekregen. Doe dit uiterlijk 13 weken na afloop van uw project. Bij structurele subsidie doet u verantwoording voor 1 juni van het volgende jaar.

Verantwoorden

Vraag en antwoord

1. Wanneer vraag ik subsidie aan?

 • Voor structurele subsidie: U doet uw aanvraag uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie wilt. Dus een aanvraag voor subsidie in 2019, doet u uiterlijk op 1 juni 2018.
 • Voor incidentele subsidie: U doet uw aanvraag minimaal 14 weken voordat uw project start.

2. Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag?

 • Bij structurele subsidies krijgt u antwoord tussen half november en 31 december. Dit komt doordat de gemeenteraad in november de begroting vaststelt.
 • Bij incidentele subsidies krijgt u antwoord binnen 13 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.