Subsidie aanvragen

Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Er wordt subsidie verstrekt om te werken aan veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van de stad. Wilt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen? Kijk dan op de pagina Subsidie energiebesparende maatregelen.

Welke subsidies zijn er?

Er zijn twee soorten subsidies:

 • Een structurele subsidie krijgt u voor 1 tot maximaal 4 jaar. Na 4 jaar kan de gemeente opnieuw besluiten een jaarlijkse subsidie te geven.
 • Een incidentele subsidie krijgt u voor een bijzonder, vernieuwend project of activiteit. U kunt de activiteit of het project niet uit uw normale middelen betalen. U kunt deze subsidie maximaal 4 keer krijgen.

Subsidie aanvragen en verantwoorden

U kunt subsidie online aanvragen. U moet uw subsidie online verantwoorden, als u meer dan € 10.000 subsidie heeft gekregen. Doe dit uiterlijk 13 weken na afloop van uw project. Bij structurele subsidie doet u verantwoording voor 1 juni van het volgende jaar.

Online aanvragen Verantwoorden

Kan onze vereniging subsidie aanvragen?

Sportverenigingen, amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars komen in aanmerking voor incidentele subsidie. Ook plannen die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele leven in Hoorn komen hiervoor in aanmerking. Informatie over de subsidievoorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2023 en de bijbehorende Deelverordening gemeente Hoorn.

Bij uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • beschrijving van de activiteiten, doelstellingen en resultaten van uw project of organisatie
 • geef aan in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar inwoners
 • geef aan hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen die de gemeente heeft vastgesteld
 • meest recente jaarverslag (inclusief vermogenspositie)
 • begroting en dekkingsplan
 • overzicht financieringsbronnen en subsidieverstrekkers

Als u voor het eerst structurele subsidie aanvraagt, voegt u extra toe:

 • oprichtingsakte
 • statuten
 • jaarverslag (inclusief jaarrekening en balans) van het voorgaande jaar

Subsidies van € 100.000 en hoger

Voor deze subsidies ontvangt u een risicovragenlijst die u moet invullen. Daarmee wordt uw risicoprofiel bepaald.

1. Wanneer vraag ik subsidie aan?

 • Voor structurele subsidie: U doet uw aanvraag uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie wilt. Dus een aanvraag voor subsidie in 2024, doet u uiterlijk op 1 september 2023.
 • Voor incidentele subsidie: U doet uw aanvraag minimaal 9 weken voordat uw project start.

2. Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag?

 • Bij structurele subsidies krijgt u antwoord tussen half november en 31 december. Dit komt doordat de gemeenteraad in november de begroting vaststelt.
 • Bij incidentele subsidies krijgt u antwoord binnen 13 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.