Subsidie energiebesparende maatregelen

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2019 stelt de gemeente € 100.000 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

Subsidiebedrag

Voor deze subsidie geldt op is op. De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Voor zonnepanelen is het maximumbedrag  € 250 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750.

Aanvragen

Vanaf 15 januari 2019 kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen (pdf, 46 kB). De aanvraag kunt u alleen per mail versturen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via postbus@rudnhn.nl. Aanvragen die vóór 15 januari 2019 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Let op:

 • Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen.
 • Als u voor meerdere maatregelen subsidie vraagt, geeft u de kosten per maatregel aan.
 • In de offerte/factuur moet ook de Rc waarde van de isolatie worden vermeld.

Bij het aanbrengen van HR++ glas moet in de offerte/factuur onderscheid gemaakt zijn tussen de kosten voor het glas en de bijkomende kosten van vervanging van kozijnen. Tevens moet de U-waarde worden vermeld.

Voorwaarden subsidieaanvraag

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning. 
 • Uw woning is opgeleverd voordat u de aanvraag doet.
 • U woont in de gemeente Hoorn. 
 • Bij de aanvraag stuurt u een offerte mee.
 • De maatregelen staan op de duurzame-energielijst, met toelichting (pdf, 116 kB).
 • U vraagt de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden begint. 

Verder geldt:

 • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
 • De subsidie is alleen bedoeld voor bestaande particuliere woningen. 
 • De regeling stopt zodra het subsidiebedrag op is.

Afhandeling aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de subsidietelefoon van de RUD NHN via 088 10 21 398.

Wat moet u verder doen?

Zodra u de maatregelen heeft genomen, stuurt u een aantal documenten per mail naar postbus@rudnhn.nl naar de RUD-NHN:

Als alle gegevens binnen zijn en u voldoet aan alle eisen, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren of bij het digitaal insturen? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de RUD NHN. Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 088-1021398.

Vraag en antwoord

1. Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De subsidie is alleen voor bestaande particuliere woningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

 • verschillende soorten isolatie
 • laagtemperatuur verwarming 
 • zonnepanelen (PV-systeem) 
 • groene daken

Meer informatie vindt u in de duurzame-energielijst (pdf, 163 kB). De regeling stopt zodra het subsidiebedrag op is. Dat betekent dus op = op. U moet de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden beginnen.

2. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. Bij zonnepanelen is het maximum € 250.
 • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 (ook daarbij geldt het maximum van € 250 indien er zonnepanelen aangeschaft worden).

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. Bij zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de kosten zonder btw. Voor zonnepanelen kunt u de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt staat op de website van Milieu Centraal.

3. Waar kan ik advies krijgen over energiebesparing en maatregelen aan huis?

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

4. Kan ik ook subsidie krijgen voor een zonneboiler of warmtepomp?

Niet via de gemeente Hoorn. Wel kunt u via het ministerie van Economische Zaken gebruikmaken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om de subsidie krijgen?

Alle voorwaarden staan beschreven in de Subsidieverordening op de website van de Overheid.