Subsidie energiebesparende maatregelen

De gemeente had voor 2024 € 100.000 subsidie voor energiebesparende maatregelen beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels op. Er kunnen geen aanvragen meer gedaan worden. 

Duurzaamheidslening of landelijke subsidie

Inwoners kunnen nog wel gebruik maken van een duurzaamheidslening of landelijke subsidie.

 • Subsidie wordt alleen verstrekt als de maatregelen zijn toegepast bij bestaande woningen in de gemeente Hoorn.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage 1. U vindt deze lijst op www.odnhn.nl onder Hoorn Subsidieregeling 2024 Maatregelenlijst.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als de aanvraag is ingediend voordat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Gaat u een aanbouw maken of uw huis uitbreiden? Dan is subsidie niet mogelijk voor de nummers 1 t/m 8 van de Duurzame Energielijst.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt aan particuliere woningeigenaren en huurders die een aanvraag hebben ingediend. De aanvragers moeten zelf in de woning wonen.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als er met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast. En als ze zijn betaald binnen de voorwaarden van de verordening.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. 

Bekijk alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie op de website van de overheid.

Zodra u de maatregelen heeft genomen, stuurt u het vaststellingsformulier en de aannemer-/installateursverklaring per mail naar de OD NHN via subsidiehoorn@odnhn.nl. Het vaststellingsformulier en de Aannemer-/installateursverklaring vindt u op de website van de ODNHN. U kunt deze documenten ook per post sturen naar OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. 

Naast deze formulieren stuurt u mee: 

 • Een kopie van de rekening .  
 • Betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift, pinbon of een overzicht SVn).

Als alle gegevens binnen zijn en u voldoet aan alle eisen, krijgt u de subsidie uitbetaald.

 • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. 
 • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 
 • De subsidie voor zonnepanelen bedraagt maximaal € 250

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. 

 U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de OD NHN via 088 10 21 398.

De subsidie is voor bestaande particuliere woningen en voor huurwoningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

 • verschillende soorten isolatie

 • laagtemperatuur verwarming 

 • koken op inductie
 • zonnepanelen (PV-systeem) 

 • groene daken

Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst. 

Dit kan alleen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren. Dit is geen subsidie van de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ja. Maak hiervoor een telefonische afspraak met een medewerker van de Omgevingsdienst NHN. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 088 10 21 398.

U kunt ook gebruikmaken van de duurzaamheidslening. Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor overige subsidies. 

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.