Subsidie energiebesparende maatregelen

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2020 stelt de gemeente € 100.000 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.  

Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 

De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Voor zonnepanelen is het maximumbedrag  € 250 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750. Voor deze subsidie geldt op is op. 

Aanvragen vanaf 15 januari

Vanaf 15 januari 2020 kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen (pdf, 46 kB). De aanvraag kunt u alleen per mail versturen aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via postbus@odnhn.nl. Aanvragen die vóór 15 januari 2020 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Let op:

 • Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen.
 • Als u voor meerdere maatregelen subsidie vraagt, geeft u de kosten per maatregel aan.
 • In de offerte/factuur moet ook de Rc waarde van de isolatie worden vermeld.

Bij het aanbrengen van HR++ glas moet in de offerte/factuur onderscheid gemaakt zijn tussen de kosten voor het glas en de bijkomende kosten van vervanging van kozijnen. Tevens moet de U-waarde worden vermeld. 

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning. 
 • Uw woning is opgeleverd voordat u de aanvraag doet.
 • U woont in de gemeente Hoorn. 
 • Bij de aanvraag stuurt u een offerte mee.
 • De maatregelen staan op de duurzame-energielijst, met toelichting (pdf, 116 kB) .
 • U vraagt de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden begint. 

De subsidie is alleen bedoeld voor bestaande particuliere woningen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Afhandeling aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de subsidietelefoon van de OD NHN via 088 10 21 398.

Wat moet u verder doen?

Zodra u de maatregelen heeft genomen, stuurt u onderstaande documenten per mail naar de OD NHN: postbus@odnhn.nl :

Als alle gegevens binnen zijn en u voldoet aan alle eisen, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren of bij het digitaal insturen? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 088 10 21 398.

Vraag en antwoord

De subsidie is alleen voor bestaande particuliere woningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

 • verschillende soorten isolatie

 • laagtemperatuur verwarming 

 • zonnepanelen (PV-systeem) 

 • groene daken

Meer informatie vindt u op de duurzame energielijst (pdf, 116kb).

 • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. Bij zonnepanelen is het maximum € 250.

 • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 (ook daarbij geldt het maximum van € 250 indien er zonnepanelen aangeschaft worden).

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. Bij zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de kosten zonder btw. Voor zonnepanelen kunt u de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt staat op de website van Milieu Centraal.

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Niet via de gemeente Hoorn. Wel kunt u via het ministerie van Economische Zaken gebruikmaken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Alle voorwaarden staan beschreven in de Subsidieverordening op de website van de Overheid.

Voor energiebesparende (isolerende) maatregelen heeft de Rijksoverheid de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar gesteld. De subsidie wordt uitgekeerd wanneer er minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het inwinnen van (maatwerk)advies. Wie zijn hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. U kunt aan de hand van de maatregel(en) die u wilt treffen, beoordelen welke subsidieregeling voor u geschikt is. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid