Subsidie energiebesparende maatregelen

U kunt vanaf 15 januari 2020 subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw woning. De subsidie is bedoeld voor de aanleg van bijvoorbeeld zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. Er is in 2020 € 100.000 beschikbaar. 

Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren of bij het digitaal insturen? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst NHN. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 088 10 21 398.

Vraag en antwoord

De subsidie is alleen voor bestaande particuliere woningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

  • verschillende soorten isolatie

  • laagtemperatuur verwarming 

  • zonnepanelen (PV-systeem) 

  • groene daken

  • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. Bij zonnepanelen is het maximum € 250.

  • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 (ook daarbij geldt het maximum van € 250 indien er zonnepanelen aangeschaft worden).

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. Bij zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de kosten zonder btw. Voor zonnepanelen kunt u de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt staat op de website van Milieu Centraal.

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Niet via de gemeente Hoorn. Wel kunt u via het ministerie van Economische Zaken gebruikmaken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Alle voorwaarden staan beschreven in de Subsidieverordening op de website van de Overheid.