Subsidie energiebesparende maatregelen

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of het isoleren van uw woning. 

Aanvragen energiesubsidie  

De aanvraag kunt u per mail versturen aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via postbus@odnhn.nl. Het kan ook per post via Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. 

Belangrijk om te weten

  • Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen.
  • Als u voor meerdere maatregelen subsidie vraagt, geeft u de kosten per maatregel aan.
  • In de offerte/factuur moet ook de Rc waarde van de isolatie worden vermeld.
  • U vraagt de subsidie aan voordat u de maatregel(en) uitvoert.

Bij het aanbrengen van HR++ glas moet in de offerte/factuur onderscheid gemaakt zijn tussen de kosten voor het glas en de bijkomende kosten van vervanging van kozijnen. Tevens moet de U-waarde worden vermeld. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 

De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Voor zonnepanelen is het maximumbedrag  € 250 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750. Voor deze subsidie geldt op is op. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.