Subsidie energiebesparende maatregelen

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Vanaf 15 januari 2021 kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of het isoleren van uw woning. 

Aanvragen energiesubsidie  

De aanvraag kunt u per mail versturen aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via postbus@odnhn.nl. Het kan ook per post via Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Aanvragen die vóór 15 januari 2021 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Belangrijk om te weten

 • Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen.
 • Als u voor meerdere maatregelen subsidie vraagt, geeft u de kosten per maatregel aan.
 • In de offerte/factuur moet ook de Rc waarde van de isolatie worden vermeld.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de maatregel(en) uitvoert.

Bij het aanbrengen van HR++ glas moet in de offerte/factuur onderscheid gemaakt zijn tussen de kosten voor het glas en de bijkomende kosten van vervanging van kozijnen. Tevens moet de U-waarde worden vermeld. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 

De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Voor zonnepanelen is het maximumbedrag  € 250 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750. Voor deze subsidie geldt op is op. 

Hoe wordt mijn aanvraag afgehandeld?

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de OD NHN via 088 10 21 398.

Wat moet u verder doen?

Zodra u de maatregelen heeft genomen, stuurt u het vaststellingsformulier en de aannemer-/installateursverklaring per mail naar de OD NHN via postbus@odnhn.nl. Het vaststellingsformulier en de Aannemer-/installateursverklaring vindt u op de website van de ODNHN. U kunt deze documenten ook per post sturen naar OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. 

Naas deze formulieren stuurt u: 

 • Een kopie van de rekening mee.  
 • Betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift of een overzicht SVn).

Als alle gegevens binnen zijn en u voldoet aan alle eisen, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren of bij het digitaal insturen? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst NHN. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 088 10 21 398.

Vraag en antwoord

1. Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De subsidie is alleen voor bestaande particuliere woningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

 • verschillende soorten isolatie
 • laagtemperatuur verwarming 
 • zonnepanelen (PV-systeem) 
 • groene daken

2. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. Bij zonnepanelen is het maximum € 250.
 • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 (ook daarbij geldt het maximum van € 250 indien er zonnepanelen aangeschaft worden).

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. Bij zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de kosten zonder btw. Voor zonnepanelen kunt u de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt staat op de website van Milieu Centraal.

3. Waar kan ik advies krijgen over energiebesparing en maatregelen aan huis?

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

4. Kan ik ook subsidie krijgen voor een zonneboiler of warmtepomp?

Niet via de gemeente Hoorn. Wel kunt u via het ministerie van Economische Zaken gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE). Deze regeling subsidieert investeringen in een warmtepomp en zonneboiler, maar ook de aansluiting op een warmtenet en 5 typen isolatiemaatregelen. Meer informatie over de voorwaarden, subsidiebedragen en de aanvraagprocedure vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er zijn ook nog andere financiële (stimulerings)regelingen. Kijk daarvoor op Provinciale en landelijke regelingen - OD NHN

5. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om de subsidie krijgen?

Alle voorwaarden staan beschreven in de Subsidieverordening op de website van de Overheid.

6. Is al bekend of er in 2022 weer een subsidieregeling van de gemeente is?

Nee. Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal van 2021 hier duidelijkheid over komt.    

Veel gestelde vragen

De subsidie is alleen voor bestaande particuliere woningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

 • verschillende soorten isolatie

 • laagtemperatuur verwarming 

 • zonnepanelen (PV-systeem) 

 • groene daken

Meer informatie vindt u op de duurzame energielijst (pdf, 128 kB).

 • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. Bij zonnepanelen is het maximum € 250.

 • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 (ook daarbij geldt het maximum van € 250 indien er zonnepanelen aangeschaft worden).

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. Bij zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de kosten zonder btw. Voor zonnepanelen kunt u de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt staat op de website van Milieu Centraal.

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Niet via de gemeente Hoorn. Wel kunt u via het ministerie van Economische Zaken gebruikmaken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Alle voorwaarden staan beschreven in de Subsidieverordening op de website van de Overheid.

Voor energiebesparende (isolerende) maatregelen heeft de Rijksoverheid de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar gesteld. De subsidie wordt uitgekeerd wanneer er minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het inwinnen van (maatwerk)advies. Wie zijn hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. U kunt aan de hand van de maatregel(en) die u wilt treffen, beoordelen welke subsidieregeling voor u geschikt is. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.