Subsidie energiebesparende maatregelen

Het is in 2020 niet meer mogelijk om subsidie bij de gemeente aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. Het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000 is op. 

Duurzaamheidslening 

U kunt nog wel gebruik maken van de duurzaamheidslening. U kunt een duurzaamheidslening aanvragen als eigenaar van een woning of als Vereniging van Eigenaren (VvE). Er is op dit moment nog ruim € 200.000 van de € 500.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de pagina Duurzaamheidslening.  

Landelijke subsidies

Er zijn ook landelijke regelingen zoals de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Wilt u graag advies over alle mogelijkheden en subsidies die er zijn? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloketwww.duurzaambouwloket.nl of 072 743 3956. Zij geven gratis advies en vertellen u alles over de mogelijkheden om uw huis energiezuinig te maken.   

Hoe wordt mijn aanvraag afgehandeld?

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de subsidietelefoon van de OD NHN via 088 10 21 398.

Wat moet u verder doen?

Zodra u de maatregelen heeft genomen, stuurt u onderstaande documenten per mail naar de OD NHN: postbus@odnhn.nl :

Als alle gegevens binnen zijn en u voldoet aan alle eisen, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Vraag en antwoord

De subsidie is alleen voor bestaande particuliere woningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

  • verschillende soorten isolatie

  • laagtemperatuur verwarming 

  • zonnepanelen (PV-systeem) 

  • groene daken

Meer informatie vindt u op de duurzame energielijst (pdf, 128 kB).

  • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. Bij zonnepanelen is het maximum € 250.

  • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 (ook daarbij geldt het maximum van € 250 indien er zonnepanelen aangeschaft worden).

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. Bij zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de kosten zonder btw. Voor zonnepanelen kunt u de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt staat op de website van Milieu Centraal.

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Niet via de gemeente Hoorn. Wel kunt u via het ministerie van Economische Zaken gebruikmaken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Alle voorwaarden staan beschreven in de Subsidieverordening op de website van de Overheid.

Voor energiebesparende (isolerende) maatregelen heeft de Rijksoverheid de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar gesteld. De subsidie wordt uitgekeerd wanneer er minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het inwinnen van (maatwerk)advies. Wie zijn hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. U kunt aan de hand van de maatregel(en) die u wilt treffen, beoordelen welke subsidieregeling voor u geschikt is. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid