Subsidie energiebesparende maatregelen

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Vanaf 15 januari 2022 kunt u een aanvraag doen via de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Bijvoorbeeld voor het isoleren van uw woning, een groen dak, koken op inductie en zonnepanelen. Ook huurders kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen subsidie

Het aanvraagformulier staat op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het ingevulde formulier verstuurt u via e-mail naar postbus@odnhn.nl of per post naar Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Aanvragen die vóór 15 januari 2022 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Belangrijk om te weten

 • Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen.
 • Als u voor meerdere maatregelen subsidie vraagt, geeft u de kosten per maatregel aan.
 • In de offerte/factuur moet ook de Rd-waarde van de isolatie worden vermeld.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de maatregel(en) uitvoert.

Bij het aanbrengen van HR++ glas moet in de offerte/factuur onderscheid gemaakt zijn tussen de kosten voor het glas en de bijkomende kosten van vervanging van kozijnen. Tevens moet de U-waarde worden vermeld. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Aanvragers die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750. Voor deze subsidie geldt op is op.

Duurzaamheidslening

U kunt ook gebruikmaken van de duurzaamheidslening. Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. 

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de OD NHN via 088 10 21 398.

Wat moet u verder doen?

Zodra u de maatregelen heeft genomen, stuurt u het vaststellingsformulier en de aannemer-/installateursverklaring per mail naar de OD NHN via postbus@odnhn.nl. Het vaststellingsformulier en de Aannemer-/installateursverklaring vindt u op de website van de ODNHN. U kunt deze documenten ook per post sturen naar OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. 

Naas deze formulieren stuurt u: 

 • Een kopie van de rekening mee.  
 • Betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift, pinbon of een overzicht SVn).

Als alle gegevens binnen zijn en u voldoet aan alle eisen, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren of bij het digitaal insturen? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst NHN. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 088 10 21 398.

De subsidie is voor bestaande particuliere woningen en voor huurwoningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

 • verschillende soorten isolatie

 • laagtemperatuur verwarming 

 • koken op inductie
 • zonnepanelen (PV-systeem) 

 • groene daken

Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst. 

 • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. 

 • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. Voor zonnepanelen kunt u de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt staat op de website van Milieu Centraal.

Alle voorwaarden staan beschreven in de Subsidieverordening op de website van de Overheid.

Voor woningeigenaren zijn er diverse regelingen. Dit is zowel voor particuliere woningeigenaren als voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) om daarmee te stimuleren om te woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst NHN.

Provinciale en landelijke regelingen - OD NHN

Niet via de gemeente Hoorn. Wel kunt u via het ministerie van Economische Zaken gebruikmaken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.