Goederenvervoer

Er bestaan wettelijke eisen aan transport. Het is verboden om goederen te vervoeren die buiten de eisen vallen. Soms kunt u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontheffing krijgen. Vaak gebeurt deze aanvraag door de transporteur.

Gevaarlijke stoffen

Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen mogen niet in de bebouwde kom rijden. Ze mogen alleen over Rijkswegen en Provinciale wegen rijden. Bij Hoorn zijn dat de A7, N307 (Westfrisiaweg) en N506.

Bijzonder transport

Bijzonder transport zijn ladingen die breder, hoger of langer zijn dan is toegestaan. In Hoorn zijn verder een aantal beperkingen aan het bijzonder transport. Deze vindt u onder het tabblad vraag en antwoord.

Laden en lossen

In de binnenstad zijn een aantal voetgangersgebieden waar op bepaalde tijden bevoorrading mag plaatsvinden. Daarnaast zijn er in de binnenstad een aantal laad- en loshavens.

Laad- en loshavens

Maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 - 18.00 uur:

 • Gouw
 • Gedempte Turfhaven
 • Kerkplein
 • Nieuwstraat
 • Nieuwe Noord
 • Breed
 • Dubbele Buurt

Maandag tot en met zaterdag 8.00 - 18.00 uur:

 • Turfhaven

Maandag tot en met zaterdag (geen tijdsvenster):

 • Achterom (noord)

Maandag tot en met zondag 6.00 - 18.00 uur:

 • Achterom (zuid)

Maandag tot en met zondag (geen tijdsvenster):

 • Nieuwland

Venstertijden voetgangersgebied

Grote Noord/Kleine Noord:

 • Maandag tussen 7.00 en 11.00 uur
 • Maandag tot en met woensdag en vrijdag tussen 18.00 en 11.00 uur
 • Donderdag tussen 21.00 en 11.00 uur

Dubbele Buurt

 • Maandag tot en met zondag tussen 2.00 en 17.00 uur

Roode Steen

 • April tot en met oktober op zaterdag en zondag tussen 7.00 en 12.00 uur 

Een ontheffing voor bijzonder vervoer kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Bij uw aanvraag heeft u in ieder geval nodig:

 • afmetingen en gewicht van het transport 
 • gewenste route 
 • tijdstip van transport

Meer informatie over ontheffing voor bijzondere transporten vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

1. Welke beperkingen zijn er in Hoorn aan bijzonder transport?

Binnen Hoorn gelden deze beperkingen voor het bijzonder transport:

 • De doorrijhoogte spoorviaduct Provincialeweg is 4,35 meter. 
 • De doorrijhoogte verkeerslichten is 4,35 meter. 
 • De doorrijhoogte bovenleiding spoorwegen is 4,50 meter (hiervoor is toestemming van ProRail/NS nodig). 
 • Op het Jeudje geldt een maximaal gewicht van 30 ton. 
 • Op het Buurtje geldt een maximaal gewicht van 9 ton. 
 • Op de Pakhuisstraatbrug (tussen Pakhuisstraat en Muntstraat) is de maximale breedte 2,2 meter. 
 • In het zuidelijke deel van de binnenstad is de maximale lengte 11 meter.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.