Goederenvervoer

Er bestaan wettelijke eisen aan transport. Het is verboden om goederen te vervoeren die buiten de eisen vallen. Soms kunt u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontheffing krijgen. Vaak gebeurt deze aanvraag door de transporteur.

Gevaarlijke stoffen

Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen mogen niet in de bebouwde kom rijden. Ze mogen alleen over Rijkswegen en Provinciale wegen rijden. Bij Hoorn zijn dat de A7, N302 (Westfrisiaweg) en N506 (Provincialeweg).

Bijzonder transport

Bijzonder transport zijn ladingen die breder, hoger of langer zijn dan is toegestaan. In Hoorn zijn verder een aantal beperkingen aan het bijzonder transport. Deze vindt u onder het tabblad vraag en antwoord.

Laden en lossen

In de binnenstad zijn een aantal voetgangersgebieden waar op bepaalde tijden bevoorrading mag plaatsvinden. Daarnaast zijn er in de binnenstad een aantal laad- en loshavens.

Overzichtsplattegrond met de laad- en loshavens en de venstertijden voor bevoorrading van de winkels in de voetgangersgebieden

Aanvragen

Een ontheffing voor bijzonder vervoer kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Bij uw aanvraag heeft u in ieder geval nodig:

  • afmetingen en gewicht van het transport 
  • gewenste route 
  • tijdstip van transport

Meer informatie over ontheffing voor bijzondere transporten vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Vraag en antwoord

1. Welke beperkingen zijn er in Hoorn aan bijzonder transport?

Binnen Hoorn gelden deze beperkingen voor het bijzonder transport:

  • De doorrijhoogte spoorviaduct Provincialeweg is 4,35 meter. 
  • De doorrijhoogte verkeerslichten is 4,35 meter. 
  • De doorrijhoogte bovenleiding spoorwegen is 4,50 meter (hiervoor is toestemming van ProRail/NS nodig). 
  • Op het Jeudje geldt een maximaal gewicht van 30 ton. 
  • Op het Buurtje geldt een maximaal gewicht van 9 ton. 
  • Op de Pakhuisstraatbrug (tussen Pakhuisstraat en Muntstraat) is de maximale breedte 2,2 meter. 
  • In het zuidelijke deel van de binnenstad is de maximale lengte 11 meter.