Groenvisie

Hoorn heeft veel parken, plantsoenen en bomen. Ook sloten, oevers en dieren maken deel uit van onze groene stad. Dit groen is van ons allemaal. Daarom kunnen nu alle inwoners meedenken over het groen.

Tussen 5 en 14 oktober 2018 hebben bijna tweeduizend inwoners van Hoorn meegedaan aan een enquête, die online en op straat is afgenomen. De ideeën van de inwoners en de plannen vanuit de wijken komen samen in de kijk op het groen: de Groenvisie

Doe mee

Iedereen in Hoorn kan meedoen. Op zaterdag 6 en zaterdag 13 oktober 2018 nemen raadsleden, leden van het college en medewerkers van de gemeente bij marktkramen voor supermarkten enquêtes af bij inwoners. 

Groendag

Tijdens de Groendag eind november 2018 wordt de uitkomst van de enquêtes gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek hierover. Ideeën en wensen vanuit de wijkprogramma’s krijgt ook een plek. Hiervan wordt een concept Groenvisie gemaakt. In de Groenvisie maken we voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van ons groen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de Groenvisie in 2019 vast.

Waarom een groenvisie?

Inwoners maken dagelijks gebruik van het groen door te sporten of spelen, de hond uit te laten of voedsel te verbouwen. Ook voor dieren, zoals insecten, is groen van groot belang. Een groene stad is nodig om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress, tegen te gaan. De gemeenteraad heeft het initiatief genomen om een groenvisie op te stellen samen met de stad.