Groenvisie

Meer groene verbindingen door de stad, een beter gebruik van groen en grotere biodiversiteit. Dat zijn de speerpunten van de Groenvisie die inwoners samen met de gemeente Hoorn hebben opgesteld. Onder de titel ‘Verbindend groen’ is een visie voor het Hoornse groen in 2030 gemaakt. De Groenvisie vindt u op de speciale website

Verbinden

Verbinding staat in de nieuwe visie centraal. Inwoners zijn samen met raadsleden, groenorganisaties, medewerkers van de gemeente en het college van B en W aan de slag gegaan met een Groenvisie. Duizenden inwoners dachten op straat en online mee over de Groenvisie. Ook bij de uitvoering van de visie zal samenwerking van groot belang zijn.

Waarom een groenvisie?

In de Groenvisie maakt de stad voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van het groen. Groen kleedt de openbare ruimte in Hoorn aan. Parken, plantsoenen en bermen zorgen voor sfeer en beleving. Ook dragen de groene gebieden bij aan klimaatbestendigheid en een gezonde leefomgeving. Daarnaast brengt groen inwoners bij elkaar. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.