Inkoop en aanbesteding

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Hoorn worden gepubliceerd op TenderNed. U kunt daar de inkoopdocumenten downloaden. Als u een interesseprofiel aanmaakt, wordt u op de hoogte gehouden van relevante aanbestedingen.

Hoe koopt de gemeente in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Voor de gemeente Hoorn gelden de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden regio Noord-Holland Noord (pdf 366 kB) voor leveringen en diensten. Voor inkopen bij IT gelden de GIBIT voorwaarden die zijn opgesteld door de KING. Meer informatie vindt u op de website van VNG Realisatie.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en wil bijdragen aan mens en milieu. Daarom worden er in het inkoop- en aanbestedingsproces waar mogelijk duurzame producten en diensten ingekocht. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vindt u op de website van Pianoo.

Social return on investment (SROI)

Bij Social Return on Investment (SROI) worden er tijdens het inkopen afspraken gemaakt tussen gemeente en opdrachtnemer. Deze afspraken gaan over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI wordt gecoördineerd door het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPAnhn). Meer informatie over SROI vindt u op de website van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord.

Zo makkelijk mogelijk voor ondernemers

De gemeenten en verschillende overheidsorganisaties in de regio Noord-Holland Noord werken veel met hetzelfde beleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en modelovereenkomsten. Op de website van Schagen vindt u een pdf-bestand met tips over aanbesteden. U leest welke stappen u als ondernemer moet doorlopen en waar u aan moet denken bij het inschrijven op een aanbesteding.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.