Inkoop en aanbesteding

TenderNed

Voor alle nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Hoorn verwijzen wij u naar TenderNed. U kunt inkoopdocumenten downloaden en een eigen interesseprofiel aanmaken waardoor u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste opdrachten.

Wat kopen wij in?

Bekijk het overzicht van de werken, leveringen of diensten die de gemeente Hoorn in 2018 in wilt kopen.

 • Wagenparkverzekering
 • Multifunctionals
 • Vicrea
 • E-facturatie
 • Beheer openbare ruimte pakket
 • Bentley digitaal tekenpakket
 • GT Conect KING
 • GT Microsoft KING
 • GT End User Devices KING
 • Begraafplaats administratie
 • Applicatie Burgerzaken
 • E-Depot
 • Content management systeem
 • Regionale servicebus
 • Regionaal intranet
 • Single sign on
 • E-HRM pakket
 • Flexibele arbeid en payroll
 • Food en Non Food voor bedrijfsrestaurant
 • Nieuwbouw gebouw IKEC
 • Installaties gebouwen 2019-2022
 • Verkeersregelinstallaties 2018-2021
 • Inkoop Jeugdhulp
 • Inkoop Sociaal Domein  resultaatverplichting (arrangementen) WF7  
 • Inkoop bovenregionaal Crisisdienst jeugdhulp
 • Inkoop Wmo begeleiding/clientondersteuning 2018
 • Inkoop Beschermd Wonen Wmo WF7
 • Inkoop Schuldhulpverlening
 • Inkoop Inloop GGZ WF7

Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Hoe kopen wij in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en wil bijdragen aan mens en milieu. Dit doet zij door daar waar mogelijk in het inkoop- en aanbestedingsproces duurzame producten en diensten in te kopen. In het voorjaar van 2017 heeft wethouder Bashara het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend.

Onderdeel van het Manifest MVI is een actieplan. In dit actieplan staat hoe de gemeente Hoorn invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vindt u op de website van Pianoo.

Social return on investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door de gemeente met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkopen. SROI wordt gecoördineerd door het Regionaal Plaform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPAnhn). Dit platform is een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. Meer informatie over SROI en RPAnhn vindt u op de site van het RPAnhn.

Meer informatie over de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT vindt u op de website www.kinggemeenten.nl.