Inkoop en aanbesteding

TenderNed

Voor alle nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Hoorn verwijzen wij u naar TenderNed. U kunt inkoopdocumenten downloaden en een eigen interesseprofiel aanmaken waardoor u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste opdrachten.

Wat kopen wij in?

Bekijk het overzicht van de werken, leveringen of diensten die de gemeente Hoorn in 2017 in wilt kopen.

 • Drukwerk - kantoor
 • Reinigen en inspecteren riolen 2017-2019
 • Knippen hagen 2017-2020
 • Schoffelen hagen 2017-2020
 • Vernieuwen 3 kunstgras sportvelden 2017
 • Vervanging armaturen Binnenstad
 • Bezorgen reisdocumenten
 • Buitenreclame
 • Microsoft licenties
 • Gas
 • Inkopen en vormgeving advertenties
 • Onderhoud openbare ruimten bedrijventerreinen
 • Programma Stadskracht
 • Vervangen masten/armaturen binnenstad
 • Transformeren OH-armaturen naar LED (binnenstad)
 • Verplaatsen OH-masten binnenstad
 • Vervangen 4 sportvelden met kunstgras
 • Sportveldonderhoud 2017-2020
 • Repro diensten
 • Aansprakelijkheidsverzekering 

Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Hoe kopen wij in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en wil bijdragen aan mens en milieu. Dit doet zij door daar waar mogelijk in het inkoop- en aanbestedingsproces duurzame producten en diensten in te kopen. In het voorjaar van 2017 heeft wethouder Bashara het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend.

Onderdeel van het Manifest MVI is een actieplan. In dit actieplan staat hoe de gemeente Hoorn invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vindt u op de website van Pianoo.

Social return on investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door de gemeente met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkopen. SROI wordt gecoördineerd door het Regionaal Plaform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPAnhn). Dit platform is een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. Meer informatie over SROI en RPAnhn vindt u op de site van het RPAnhn.

Meer informatie over de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT vindt u op de website www.kinggemeenten.nl.