Inkoop en aanbesteding

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Hoorn worden gepubliceerd op TenderNed. U kunt daar de inkoopdocumenten downloaden. Als u een interesseprofiel aanmaakt, wordt u op de hoogte gehouden van relevante aanbestedingen.

Hoe koopt de gemeente in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. De gemeente Hoorn hanteert de volgende inkoopvoorwaarden:

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en wil bijdragen aan mens en milieu. Daarom worden er in het inkoop- en aanbestedingsproces waar mogelijk duurzame producten en diensten ingekocht. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vindt u op de website van Pianoo.

Social return on investment (SROI)

Bij Social Return on Investment (SROI) worden er tijdens het inkopen afspraken gemaakt tussen gemeente en opdrachtnemer. Deze afspraken gaan over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI wordt gecoördineerd door het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPAnhn). Meer informatie over SROI vindt u op de website van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord.

Zo makkelijk mogelijk voor ondernemers

De gemeenten en verschillende overheidsorganisaties in de regio Noord-Holland Noord werken veel met hetzelfde beleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en modelovereenkomsten. Op de website van Schagen vindt u een pdf-bestand met tips over aanbesteden. U leest welke stappen u als ondernemer moet doorlopen en waar u aan moet denken bij het inschrijven op een aanbesteding.

Bent u het niet mee eens met de opzet en inhoud van een inkoopprocedure? Of vindt u dat de selectieleidraad of offerteaanvraag niet overeenstemt met de geldende Aanbestedingswet? Dan kunt u hierover een aanbestedingsklacht indienen via www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl.

Voorwaarden

U kunt alleen een klacht over een aanbesteding indienen als u als ondernemer of inschrijver belang heeft bij de specifieke aanbesteding. Daaronder vallen alleen:

  • (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • Onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • Brancheorganisaties en branche gerelateerde adviescentra van Ondernemers.

Onderaannemers kunnen een klacht indienen voor zover ze niet klagen over de relatie hoofdaannemer – onderaannemer. Het indienen van een klacht zorgt er niet voor dat de aanbestedingsprocedure stil wordt gezet.

Behandeling door extern bureau

Elke klacht wordt door een extern bureau beoordeeld. Deze beoordeling wordt aan de gemeente Hoorn verstrekt en verder door gemeente Hoorn afgehandeld. Door deze procedure borgen wij een objectieve afhandeling van deze klacht.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.