Kinderopvang, informatie voor ouders

Als u uw kind wilt inschrijven voor kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie van uw eigen keuze.

Rol van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de opvang. De GGD voert daarvoor inspecties uit.

Landelijk register

Een overzicht van geregistreerde kinderopvang vindt u op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Meer informatie over kinderopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De kosten van de kinderopvang kunt u vragen bij de organisatie zelf. U betaalt zelf een deel en het Rijk betaalt een deel via de kinderopvangtoeslag. Soms is het mogelijk een tegemoetkoming van de gemeente te krijgen.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken, kunnen een deel van de kosten van de kinderopvang terugkrijgen van de belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderdagverblijven (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO).

Ook als de gastouderopvang als opvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Voor de aanvraag heeft u het registratienummer in de LRK nodig. Deze kunt u vinden op de website van het LRK. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen op de website van de Belastingdienst.

1. Wie houdt toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van kinderopvang?

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de opvang. De gemeente mag de kwaliteit niet zelf toetsen. Daarom voert de GGD Hollands Noorden inspecties uit. Als er overtredingen zijn, geeft de GGD advies aan de gemeente. De gemeente kan een straf opleggen aan een kinderopvangorganisatie.

2. Wat kan ik doen als ik twijfel over de kwaliteit en de veiligheid van de opvang?

Soms ziet u iets bij de kinderopvang wat misschien niet klopt. Blijf hier niet mee rondlopen, maar neem contact op met de gemeente of met de toezichthouders van de GGD Hollands Noorden. De gemeente en de GGD onderzoeken dan of er inderdaad iets niet klopt en gaan in gesprek met de kinderopvangorganisatie. Soms is er reden om actie te ondernemen.

3. Welke soorten opvang bestaan er?

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

  • Kinderdagverblijven: voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
  • Gastouders: voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Meer informatie over kinderopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid.

4. Heeft u door sociale of medische redenen problemen met de opvang van uw kinderen?

Neem dan contact op met 1.Hoorn.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.