Zorg betalen met een persoonsgebonden budget

Als u of uw kind zorg nodig heeft die niet voor iedereen geschikt is, krijgt u te maken met zorg op maat. Dat is maatwerk: zorg speciaal voor uw situatie. Wilt u zelf bepalen van wie u deze zorg krijgt? En ook waar en wanneer? Dat kan als u de zorg betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb).

Hoe betaalt u zorg op maat?

Krijgt u of uw kind zorg op maat? Dan kunt u kiezen uit:

 1. Zorg in natura: de gemeente regelt dan dat u zorg krijgt. U hoeft geen administratie bij te houden of zorgaanbieders te benaderen.
 2. Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt dan een budget waarmee u zelf een zorgaanbieder kunt kiezen en betalen. U houdt zelf de administratie en het contract bij. De facturen stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt daarna de zorgaanbieder voor de zorg.

Welke zorg op maat kunt u betalen met een pgb?

U kunt met het persoonsgebonden budget de volgende zorg of ondersteuning betalen:

 • Begeleiding
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Dagbesteding
 • Persoonlijke verzorging
 • Kortdurend verblijf
 • Beschermd wonen

Wanneer is een pgb handiger voor u dan in natura?

Als u zo’n specifieke zorg nodig heeft dat de gemeente daar nog geen vaste afspraken over heeft met een aanbieder. Of, als de zorgaanbieders van de gemeente niet kunnen bieden wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • als u alleen verzorgd wilt worden door een vast, vertrouwd persoon of
 • als u op veel verschillende tijden zorg nodig heeft.

Hoe regel ik zorg met mijn pgb en hoe hoog is mijn pgb?

 1. Samen met een medewerker van 1.Hoorn bepaalt u of een pgb een goede keuze is om uw zorg te betalen.
 2. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u van de gemeente een brief (toekenningsbeschikking) waarin staat hoe hoog uw persoonsgebonden budget is. Dit budget wordt dan automatisch bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op uw naam gezet.
 3. U maakt afspraken met 1 of meer zorgverleners over de zorg die u nodig heeft. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst.
 4. U stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank. De SVB betaalt daarna de zorgaanbieder.

Eigen bijdrage voor zorg

De overheid betaalt meestal het grootste deel van de zorgkosten voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt of u een eigen bijdrage moet betalen. Meer informatie vindt op de website van het CAK.

Pgb voor jeugdhulp

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp? Dan kunt u de zorg voor uw kind zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Neem hiervoor contact op met 1.Hoorn.

Pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen via een zorgkantoor. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of op de website van Zorgverzekeraars Nederland.   

Pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw)

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging of intensieve kindzorg? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt dit aan bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over het pgb

U kunt terecht bij de teams van 1.Hoorn van de gemeente. Samen met u kijken de medewerkers naar de situatie en zorgvraag van u of uw kind. Hierbij houden we rekening met uw omstandigheden en eigen mogelijkheden. Meer informatie over de werkwijze leest op de pagina Zo werkt 1.Hoorn

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.