Wat gebeurt er als mijn kind op zijn/haar 18e nog geen diploma (startkwalificatie) heeft?

Dan krijgt u te maken met de RMC-wet. Deze wet stimuleert jongeren tot hun 23e een diploma te halen. RMC-Westfriesland helpt jongeren bij het zoeken naar geschikt onderwijs of een leerwerkbaan.

Zie meer informatie bij Leerplicht en kwalificatieplicht