Bekendmakingen

De gemeente Hoorn neemt regelmatig besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben in uw buurt. Bijvoorbeeld:

  • een wijziging van het omgevingsplan. Sinds 1 januari 2024 is er één omgevingsplan voor Hoorn. Dit bestaat uit alle bestemmingsplannen
  • een vergunning voor een evenement
  • een verbouwing of het kappen van een boom

Stukken die ter inzage liggen, kunt u bekijken in het stadhuis. Hiervoor maakt u een afspraak.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van de gemeente.

Alle publicaties en lokale wet- en regelgeving van de gemeente Hoorn vindt u terug op www.overheid.nl of op www.officielebekendmakingen.nl.

De 6 laatste publicaties

Hieronder vindt u de laatste 6 publicaties van de bekendmakingen.

Extra service

Als extra service verschijnen de publicaties wekelijks in het Hoorns Nieuwsblad.

Bent u het niet eens met een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit? Dan kunt u als belanghebbende gratis een zienswijze indienen. U bent belanghebbende als een besluit over u gaat of als het directe gevolgen voor u heeft. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In de zienswijze beschrijft u met welke punten u het niet eens bent en waarom. De gemeente kan deze punten meenemen in het definitieve besluit. U kunt uw zienswijze sturen naar: de gemeente Hoorn, postbus 603, 1620 AR Hoorn. Of mail uw zienswijze naar gemeente@hoorn.nl. U kunt ook bellen naar 0229 25 22 00 om uw zienswijze mondeling over te brengen.

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u als belanghebbende gratis een bezwaarschrift indienen. U bent belanghebbende als een besluit over u gaat of als het directe gevolgen voor u heeft. U dient het bezwaarschrift in binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verstuurd. Deze datum staat vermeld in de publicatie. Het gaat dus niet om de datum waarop het besluit is gepubliceerd. Hoe u precies een bezwaarschrift indient, leest u op de pagina Bezwaar maken.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente en als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan. U dient dan een beroepschrift in bij de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Holland. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. Als u beroep indient, betaalt u wel griffierechten. U dient het beroepschrift in binnen zes weken nadat het besluit op uw bezwaarschrift is gepubliceerd. Deze datum staat vermeld in de publicatie. Het gaat dus niet om de datum waarop het besluit is gepubliceerd. Hoe u precies een beroepschrift indient, leest u op de pagina Beroep instellen.

Een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift of beroepschrift in behandeling is. Als u niet kunt wachten tot er uitspraak is gedaan vanwege spoedeisend belang, dan kunt u bij de Rechtbank Noord-Holland vragen om een voorlopige voorziening. Daarmee wordt het besluit geschorst. Dat kan bijvoorbeeld als het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. De voorzieningenrechter bepaalt of een voorlopige voorziening nodig is. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u bij de rechtbank griffierechten betalen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.