Welke persoonlijke gegevens heeft de gemeente nodig en wat gebeurt er mee?

Waarom zijn mijn gegevens nodig?

 • personen en organisaties kunnen voorzien van een parkeerproduct voor hun voertuig.
 • controle op het betalen van parkeerbelasting (scanauto).
 • handhaving op verkeersovertredingen 
 • administratie parkeervergunningen en parkeerrechten voor het verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning.
 • informeren van vergunninghouders op de uitvoering van werkzaamheden in parkeergarages.
 • afhandeling bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot de uitvoering van parkeerverordening.
 • afhandeling klachten over de uitvoering van parkeerbeleid.

Algemeen belang

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Namelijk voor het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van artikel 225 van de Gemeentewet.

Welke persoonsgegevens zijn nodig?

Voor uw aanvraag, wijziging of opzegging van uw parkeervergunning:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • Kenteken vervoersmiddel
 • Burgerservicenummer

Organisaties:

 • KVK-nummer

Ontvangers

De gemeente wisselt voor het registreren van uw parkeerrechten gegevens uit met het Nationaal Parkeerregister. Het gaat om het kenteken en de parkeerzone. Dit is nodig zodat de scanauto of de BOA kan controleren of uw kenteken een parkeerrecht (vergunning) heeft.

Besluitvorming

In het proces van het digitaal verlenen van parkeervergunningen vindt eenvoudige geautomatiseerde besluitvorming plaats. Dit gaat niet verder dan het automatisch vaststellen of iemand recht heeft op een parkeervergunningen. Dit gebeurt op basis van woonadres, plek op de wachtlijst en de regels van de parkeerverordening. Complexere aanvragen worden door een medewerker getoetst. 

Bewaartermijnen

Indien u een parkeerrecht had, worden uw gegevens binnen 72 uur verwijderd. Als er geen parkeerrecht was, dan is de bewaartermijn 91 dagen zodat u nog bezwaar kunt maken. De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.

Meer informatie over uw persoonsgegevens?

Op de pagina Privacyverklaring vindt u meer informatie. 

Zie meer informatie bij Parkeervergunning bewoners