Welke persoonlijke gegevens heeft de gemeente nodig en wat gebeurt er mee?

Voor het aan- en afmelden van parkeerrechten voor een bezoeker van de binnenstad zijn gegevens nodig voor:

  • het innen van parkeerbelasting.
  • controle op het betalen van parkeerbelasting (scanauto).
  • handhaving op verkeersovertredingen
  • voor afhandeling bezwaar- en beroepszaken over de uitvoering van onze parkeerverordening.
  • voor afhandeling van klachten over de uitvoering van ons parkeerbeleid.

Gemeentewet

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Namelijk het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van artikel 225 van de Gemeentewet.

Welke persoonsgegevens zijn nodig?

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd van de bezoeker van de binnenstad:

  • Kenteken van het vervoersmiddel
  • Datum, begin- en eindtijd van parkeren.

Deelt de gemeente gegevens met anderen?

De gemeente deelt gegevens met het Nationaal Parkeerregister. Het gaat om het kenteken, het tijdvak en de parkeerzone. Dit is nodig zodat de scanauto of de BOA kan controleren of het kenteken een parkeerrecht heeft.

Hoe lang bewaren wij  gegevens?

Indien er een parkeerrecht aanwezig was, worden gegevens binnen 72 uur verwijderd. Als er geen parkeerrecht was, dan is de bewaartermijn 91 dagen voor het maken van bezwaar.

Meer informatie over uw persoonsgegevens?

Op de pagina Privacyverklaring staat meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen.

Zie meer informatie bij Parkeren bezoekers