Wat gebeurt er als ik mijn verhuizing niet doorgeef of als ik bij een adresonderzoek geen contact opneem met de gemeente?

Als uw verblijfplaats niet achterhaald kan worden, kan de gemeente overgaan tot uitschrijving. U wordt dan als “vertrokken” geregistreerd. Mogelijke gevolgen hiervan zijn: 

  • U krijgt geen huur­toe­slag, zorg­toe­slag en kin­der­bij­slag meer.
  • Uw ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring wordt stop­ge­zet.
  • U kunt geen pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs meer aan­vra­gen.
  • U hebt geen recht meer op een uit­ke­ring en an­de­re over­heids­voor­zie­nin­gen.
  • Uw Di­giD wordt ge­blok­keerd.
Zie meer informatie bij Uitschrijven van een persoon na adresonderzoek