Uw persoonsgegevens aanpassen of inzien

Wilt u weten welke informatie de gemeente over u verzamelt? U heeft de volgende rechten als het gaat om uw gegevens:

Persoonsgegevens inzien

U kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben, waarom, waar ze vandaan komen en wie ze heeft ontvangen.

Persoonsgegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen als ze niet juist of volledig zijn. U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens niet te gebruiken zolang niet zeker is of ze juist zijn.

Persoonsgegevens overdragen

U kunt een kopie van uw gegevens vragen zodat u deze aan een andere organisatie kunt geven. Ook kunt u de gemeente vragen een kopie van uw gegevens rechtstreeks naar een andere organisatie te sturen.

Toestemming intrekken

Heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld het ontvangen van een digitale nieuwsbrief? U kunt deze toestemming altijd intrekken.

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of hoe wij uw verzoek hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen via de pagina Klacht over de Dienstverlening. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stuur uw verzoek via formulier

Wilt u weten welke gegevens de gemeente over u heeft verzameld? Of wilt u uw gegevens inzien of laten aanpassen? Gebruik dan onderstaand formulier. Hiervoor gebruikt u uw DigiD. Als het niet lukt om uw verzoek via de website in te dienen, kunt u bellen naar (0229) 25 22 00. Verzoeken worden binnen vier weken onderzocht en afgehandeld.

Formulier Persoonsgegevens inzien of aanpassen

Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

Als u in de gemeente Hoorn woont, zijn wij verplicht om uw gegevens op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien via Mijnoverheid.nl. U kunt geheimhouding van uw gegevens in de BRP aanvragen via de pagina Geheimhouding persoonsgegevens BRP.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.