Uw persoonsgegevens en uw rechten

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Of wilt u bijvoorbeeld uw gegevens veranderen of verwijderen omdat ze niet kloppen? Op deze pagina leest u welke rechten u heeft en hoe u een verzoek kunt doen.

Recht op inzage

U kunt ons een overzicht vragen met de gegevens die wij van u hebben, waarom, waar ze vandaan komen, wie ze heeft ontvangen en hoe lang we ze bewaren. Voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet kunt u ook een kopie van uw dossier vragen.

Wilt u zien welke gegevens van u of uw kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) staan? Dit kunt u bij ons opvragen. U kunt het ook bekijken op www.MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Recht op aanpassen, aanvullen en verwijderen

Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist, onvolledig of niet nodig? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Recht op beperking

U kunt ons vragen om uw gegevens tijdelijk niet te gebruiken:

  • zolang uw verzoek om aanpassen of verwijderen van uw gegevens of uw bezwaar nog niet is afgerond.
  • als wij uw gegevens eigenlijk moeten verwijderen, maar u dit niet wilt.

Recht op overdragen

U kunt ons vragen om uw digitale gegevens aan u of een andere organisatie over te dragen. Dit kan alleen als wij uw gegevens met uw toestemming of voor een overeenkomst hebben.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door de gemeente. Dat kunt u doen via de pagina Bezwaar maken.

Klacht melden

Als u niet tevreden bent over hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht melden via de pagina Klacht over de gemeente.

Als we er samen niet uitkomen, kunt u ook een klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijk toezichthouder.

Wetgeving

Uw rechten over uw persoonsgegevens, staan in deze wetten:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Wet politiegegevens (Wpg)
  • Wet basisregistratie personen (BRP)
  • Jeugdwet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet

Hoe doet u een verzoek?

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Gebruik dan onderstaande knop. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt uw verzoek ook via de post of e-mail doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen om uw identiteitsbewijs.

Doe een verzoek voor persoonsgegevens

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.