Psychische problemen

Als u met psychische problemen worstelt, is er hulp. Er zijn diverse organisaties die behandelingen bieden.

GGZ Noord-Holland Noord

De GGZ (geestelijke gezondheidszorg) behandelt ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Ook proberen ze deze te voorkomen. De GGZ richt zich op herstel. En als dat niet mogelijk is, probeert de GGZ de gevolgen van de stoornis draaglijk te maken voor de cliënt en andere betrokkenen. Ook stimuleert de GGZ de cliënten om deel te nemen aan de maatschappij.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de GGZ Noord-Holland Noord.

MEE & De Wering

MEE & De Wering is een organisatie voor maatschappelijk werk. Ze bieden vertrouwelijke hulp op het gebied van relaties, geld, werk, onderwijs, verwerking (zoals bij rouw, echtscheiding, mishandeling), gezondheid en opvoeding. Daarnaast ondersteunen ze mensen met een handicap of een chronische ziekte. Bij MEE & De Wering kunt u terecht voor informatie en advies, bemiddeling en groeps- of individuele gesprekken.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van MEE & De Wering.

Voorzieningen

Voor personen met psychische problemen zijn er allerlei voorzieningen, zoals slachtofferhulp en lotgenotencontact. 

Drieluik atelier

Drieluik is een atelier en steunpunt voor mensen met beperkte mogelijkheden door een handicap of een ontwikkelingsstoornis. Drieluik richt zich vooral op het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

RCO de Hoofdzaak

RCO staat voor Regionale Cliënten Organisatie. RCO de Hoofdzaak richt zich op mensen met een (ernstige) psychische aandoening. Ze helpen mensen mee te doen in de maatschappij en behartigen hun belangen.

Participatiecentrum de Baanbreker

Participatiecentrum de Baanbreker is bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond, een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. U kunt hier naartoe voor sociale contacten maar ook voor allerlei activiteiten.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Ze helpen ook nabestaanden, getuigen en mensen die op een andere manier betrokken waren. Het gaat om belangenbehartiging, opvang en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

Ypsilon

Ypsilon biedt ondersteuning aan familieleden van mensen met schizofrenie en psychosegevoeligheid. Doel is om de familie en de patiënt sterk, weerbaar en zelfbewust te maken.