Psychische problemen

Als u psychische problemen heeft, kunt u terecht bij uw huisarts of bedrijfsarts. Deze kunnen u bij lichte of matige klachten doorverwijzen voor basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bij zwaardere problemen wordt u doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.

Hulp van huisarts, bedrijfsarts of maatschappelijke werker

Komt u er zelf niet uit? Of weet u niet precies wat er met u aan de hand is? Ga dan naar uw huisarts of bedrijfsarts. Zijn uw klachten duidelijk psychisch en niet lichamelijk? Dan kunt u ook naar een maatschappelijk werker. Meer informatie vindt u op de website van Mee & de Wering.

Verwijzing naar basis GGZ

Hulp bij lichte tot matige psychische problemen (basis GGZ) is:

  • Gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
  • Een vorm van e-health: hulp bij uw psychische problemen via internet.
  • Een combinatie van gesprekken en e-health: gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut en een internetbehandeling.

Meer informatie vindt op de website GGZ Noord-Holland Noord.

Gespecialiseerde GGZ

Mensen met zware, ingewikkelde psychische problemen worden doorgestuurd naar de gespecialiseerde GGZ. Bijvoorbeeld ADHD, een angststoornis of traumaverwerking. U krijgt dan een behandeling van bijvoorbeeld een psychiater. Dit kan ook betekenen dat u wordt opgenomen. Meer informatie vindt op de website GGZ Noord-Holland Noord.

Gedwongen opname

Soms is het nodig om iemand met zware, ingewikkelde psychische problemen gedwongen op te nemen in een psychiatrische instelling. Meer informatie hierover vindt u op de website Dwang in de zorg van de Rijksoverheid.

Psychische problemen bij kinderen en jongeren

Heeft uw kind psychische problemen? Dan kunt u bij de gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuning. Meer informatie op de pagina Jeugdhulp.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Meer informatie op de pagina Beschermd wonen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.