Koopwoning tijdelijk verhuren

Als u uw leegstaande woning tijdelijk wilt verhuren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. De vergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Leegstandwet

Om te voorkomen dat u dubbele lasten heeft, kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren. Daarvoor krijgt u alleen toestemming van de hypotheekverstrekker met een vergunning van de gemeente. Deze vergunning krijgt u op basis van de Leegstandwet.

Huurbeschermingsregels

Normaal bestaan er huurbeschermingsregels. Door de vergunning gelden deze niet voor u. In het huurcontract staat wanneer de verhuurder de woning moet verlaten. Daardoor kunt u uw woning makkelijk verkopen. De koper hoeft niet te wachten tot de woning ontruimd is.

Voorwaarden

U kunt uw woning alleen tijdelijk verhuren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw woning staat te koop.
  • De woning is niet bewoond, alle bewoners zijn uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U woont al op uw nieuwe adres.
  • U bent eigenaar van de woning.
  • U heeft toestemming van de hypotheekverstrekker om tijdelijk te verhuren met de gemeentelijke vergunning.
     

Kosten

Vergunning tijdelijke verhuur

De vergunning tijdelijke verhuur voor particulieren kost € 73,04.

Eigenaren van verzamelgebouwen

U kunt ook een vergunning tijdelijke verhuur aanvragen voor bijvoorbeeld een flatgebouw dat wordt afgebroken of vernieuwd. Deze vergunning wordt verstrekt voor maximaal 2 jaar en kan telkens met 1 jaar verlengd worden tot een maximum van 7 jaar. 

Een vergunning tijdelijke verhuur kost € 146,08.
Het verlengen van de vergunning kost in 2018 € 73,04.

Aanvragen

U kunt een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen via het aanvraagformulier Koopwoning tijdelijk verhuren.

De gemeente controleert vervolgens of de woning inderdaad leeg is. Als iedereen is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen, krijgt u de vergunning na ongeveer 5 werkdagen.

Vraag en antwoord

1. Waar moet ik op letten als ik mijn woning verhuur?

Zet in het huurcontract binnen welke termijn de huurder de woning moet verlaten als u de woning verkoopt. Dit staat ook vermeld op de vergunning. Om identiteitsfraude te voorkomen, is het verstandig om de woning via een makelaar te verhuren.

2. Moet ik toestemming van de bank vragen?

De hypotheekverstrekker geeft toestemming voor de tijdelijke verhuur van de woning als u een vergunning tijdelijke verhuur bij de gemeente heeft aangevraagd.

3. Wat gebeurt er met de hypotheekrenteaftrek?

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, heeft u geen recht op de hypotheekrenteaftrek. De woning valt voortaan in box 3 van de Belastingdienst. Maak dus een goede inschatting of tijdelijke verhuur voor u voordelig is. De makelaar kan u hierbij helpen. Meer informatie over de hypotheekrenteaftrek vindt u op de website van de Belastingdienst.

4. Kan ik achteraf een vergunning aanvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. De gemeente controleert bij iedere aanvraag of de woning leegstaat volgens de Basisregistratie Personen. Bovendien wil de hypotheekverstrekker een vergunning van de gemeente hebben, voordat u toestemming krijgt om de woning tijdelijk te verhuren.

5. Kan ik de vergunning na 5 jaar verlengen?

Nee, de vergunning kan niet verlengd worden. De wetgever gaat ervan uit dat de woning binnen 5 jaar verkocht is.