Bed and Breakfast, Airbnb of pension

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

 • het starten van een Bed and Breakfast
  • in een aan- of uitbouw.
  • in een vrijstaand gebouw
 • Airbnb
 • het starten van een pension

Wilt u een Bed and Breakfast beginnen in een hoofdgebouw, of aangebouwde aan- of uitbouw? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Er wordt aan maximaal 4 volwassenen bedrijfsmatig nachtverblijf aangeboden;
 2. de activiteit wordt uitgeoefend door (één van) de hoofdbewoner(s) van het woonhuis;
 3. het woonhuis wordt door (één van) de hoofdbewoner(s) bewoond en deze is aanwezig tijdens het nachtverblijf;
 4. er is geen sprake van een verblijf van meer dan 7 aaneengesloten nachten;
 5. het maximale vloeroppervlak mag niet meer bedragen dan 40% van het totale vloeroppervlak van het hoofdgebouw. Dit is inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²;
 6. een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag niet gebruikt worden als een bed & breakfast;
 7. de voorziening mag niet door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering als een zelfstandige woning functioneren;
 8. er moet op eigen erf geparkeerd worden, tenzij er in de nabijheid voldoende parkeergelegenheid aanwezig is of;
 9. de activiteit niet voldoet aan de regels voor het parkeren en laden & lossen zoals opgenomen in het omgevingsplan;
 10. het gebruik van gronden en bouwwerken zo wordt gebruikt, waardoor een parkeerbehoefte ontstaat waarmee niet wordt voldaan aan de regels voor het parkeren en laden en lossen zoals opgenomen in het omgevingsplan. Dit met uitzondering van het bestaande gebruik waarbij minimaal de bestaande parkeervoorzieningen moeten worden gehandhaafd, als niet voldaan wordt aan de regels voor het parkeren en laden en lossen zoals opgenomen in het omgevingsplan.

Een Bed and Breakfast beginnen in een vrijstaand bijgebouw is niet toegestaan. Voor sommige delen van de lintbebouwing in Hoorn gelden echter ruimere vestigingsmogelijkheden voor logiesverstrekking mits dit goed inpasbaar is in de omgeving. Dit wordt door de gemeente beoordeeld. Daar is dan wel een aparte omgevingsvergunning voor nodig. De gemeente kan u hierover informeren. 

Maar u kunt ook een aanvraag om omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Bij de aanvraag kiest u bij stap 3 de activiteit 'Afwijken omgevingsplan.' Het afwijken van het omgevingsplan kost € 400.

Het is verboden om uw woonhuis of appartement te verhuren via Airbnb. 

Een pension starten

Wilt u een pension starten? Dan moet u de gemeente vragen om af te wijken van het omgevingsplan. Meer informatie vindt u in de Notitie Verblijfsruimten voor toeristen. Heeft u vragen? Neem dan contact op via het contactformulier. Het afwijken van het omgevingsplan kost € 400.

 1. Is een Bed and Breakfast toegestaan in een woongebouw?

Nee. Een woongebouw is een gebouw dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen (appartementen) bevat. Ook kan een woongebouw qua uiterlijk als een eenheid beschouwd worden. Hier is geen Bed and Breakfast mogelijk. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.