Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsverklaring geeft u aan dat u een partij steunt die aan de verkiezingen mee wil doen. De verklaring geeft u af in het stadhuis. Dit kan van 25 september tot en met 9 oktober. U vindt de ondersteuningsverklaring (Model H4) op de website van de Rijksoverheid

Ondersteuningsverklaring inleveren na afspraak

U levert de ondersteuningsverklaring in op de Nieuwe Steen 29, het pand van de Rabobank. Dit kan na het maken van een afspraak.

Afspraak maken  

Wanneer is een ondersteuningsverklaring nodig?

Als partijen: 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding). 

Wie mag een ondersteuningsverklaring tekenen 

  • Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen de gemeente Hoorn als kiezer zijn geregistreerd.  
  • Personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, als zij in Hoorn als kiezer zijn geregistreerd.  
  • Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen.  
  • Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.  
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.