Slopen

Als u gaat slopen, heeft u soms toestemming nodig van de gemeente. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen of melding maken.

Omgevingsloket

Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u melding moet doen, een vergunning moet aanvragen of geen toestemming nodig heeft.

Voorwaarden

Geen toestemming nodig

Soms heeft u geen toestemming nodig om te slopen:

 • Er komt waarschijnlijk niet meer dan 10 m3 sloopafval vrij. 
 • U gaat geen asbest verwijderen. 
 • U gaat niet slopen aan een gemeentelijk-, provinciaal-, en/of rijksmonument. 
 • U gaat geen beschermd stads- of dorpsgezicht slopen.
 • U sloopt geen seizoensgebonden bouwwerk.

Sloopmelding

Soms is een sloopmelding voldoende:

 • Er komt waarschijnlijk meer dan 10 m3 sloopafval vrij.
 • U gaat asbest verwijderen.

Omgevingsvergunning voor sloop

In deze situaties heeft u zeker een vergunning nodig:

 • U sloopt aan een gemeentelijk-, provinciaal-, en rijksmonument.
 • U sloopt aan een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Kosten

De sloopmelding is gratis.

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het slopen zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft en van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening. Maar u kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Aanvragen

Omgevingsloket

Op het Omgevingsloket kunt u een sloopvergunning aanvragen of een sloopmelding doen. Misschien heeft u meerdere vergunningen nodig. Behalve de sloopvergunning heeft u misschien een omgevingsvergunning voor bouwen of monument nodig. U kunt in één keer alle vergunningen aanvragen die u nodig heeft.

Sloopmelding

U mag beginnen met slopen als u 4 weken na uw melding geen bericht heeft gekregen van de gemeente. Als er een directe noodzaak is om te slopen, kan de gemeente afwijken van 4 weken. Bijvoorbeeld bij instortingsgevaar.

Omgevingsvergunning voor sloop

U mag beginnen met slopen als:

 • u de omgevingsvergunning heeft ontvangen 
 • de bezwaartermijn van 6 weken is verlopen 
 • er geen bezwaarschrift is ingediend

De gemeente moet uw aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken afhandelen. Deze afhandelingstermijn mag maximaal één keer verlengd worden met 6 weken.

Meerdere vergunningen

Als u tegelijk een omgevingsvergunning moet aanvragen en een sloopmelding moet maken, geldt de langste procedure. U moet dus wachten met slopen tot u de vergunning heeft.

Vraag en antwoord

1. Wat moet ik doen als ik mijn plannen wijzig tijdens het uitvoeren?

U moet dan een nieuwe vergunning aanvragen of opnieuw een melding doen. Verwijs bij deze aanvraag naar uw oorspronkelijke vergunningaanvraag of melding. De gemeente bekijkt de verschillen. Als u veel wilt veranderen aan uw werkzaamheden, neemt u dan contact op met de gemeente voor advies over de procedure die u moet volgen.

2. Mag ik asbest verwijderen?

Meer informatie vindt u bij Asbest voor inwoners en bij Asbest voor bedrijven.