Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan van uw omgeving staat wat er met de ruimte mag gebeuren. Een bestemminsplan inzien kan op verschillende manieren:

Als een bestemmingsplan niet online staat, kunt u het bestemmingsplan bekijken in het stadhuis na het maken van een afspraak. 

Afspraak maken

Vragen over uw bouw of verbouwplannen?

Stel ze aan de gemeente. U ontvangt binnen 3 dagen een reactie.

Vraag stellen

Vraag en antwoord

1. Kan ik reageren op een bestemmingsplan?

Ja. Als een bestemmingsplan gewijzigd wordt, kunt u daarop reageren. Dit heet een inspraakreactie of een zienswijze. Als u een plan online bekijkt, staat daar hoe u kunt reageren.

2. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

De gemeente maakt een ontwerp bestemmingsplan. Dat ligt 6 weken ter inzage. De gemeente bericht hierover in het Westfries Weekblad en op de pagina Bekendmakingen.

Na de 6 weken doen de burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad over hoe om te gaan met de eventuele zienswijzen. Verder adviseren ze over de vaststelling van het plan. De raad stelt het bestemmingsplan vast.

Daarna ligt het plan opnieuw voor 6 weken ter inzage. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen mensen beroep indienen. Dat kunt u alleen doen als u eerder een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend. Mensen kunnen ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan alleen als er spoed bij is.

3. Wat kan ik doen als de waarde van mijn woning is gedaald door een bestemmingsplan?

Mogelijk kunt u dan planschade aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Planschadevergoeding aanvragen.