Bouwen

Als u iets aan of bij uw woning wilt bouwen, verbouwen of veranderen, heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. De gemeente heeft meestal 8 weken nodig om uw aanvraag te behandelen.

Bouw- of verbouwplannen? Doe de vergunningcheck

Met de vergunningcheck op het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.

Flitsvergunning

Voor sommige bouwplannen kunt u een flitsvergunning aanvragen. U heeft de vergunning dan binnen 5 dagen in plaats van binnen 8 weken. Het gaat om aanvragen die vaak voorkomen zoals een tuinhuisje of een dakkapel. Meer informatie vindt u op de pagina Flitsvergunning.

Voorwaarden

Als u gaat bouwen, moet u onder meer rekening houden met het bestemmingsplan, de welstandseisen, archeologie en uw buren. Meer informatie daarover vindt u bij Omgevingsvergunning.

Kosten

De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening. Maar u kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Vraag en antwoord

1. Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Een bodemonderzoek kan nodig zijn om vast te stellen of de bodemkwaliteit geschikt is voor wat u wilt bouwen. U kunt zelf informatie over uw grond opvragen via het Bodemloket. Dat is te vinden op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Het is altijd raadzaam om na te gaan wat er bekend is over de bodemkwaliteit. Ook als het niet verplicht is. Bijvoorbeeld over vervuiling op de plek waar u wilt bouwen. Daarmee voorkomt u dat u per ongeluk bouwt op vervuilde grond.

2. Moet ik rekening houden met archeologie?

Als u de bodem verstoort door te bouwen, krijgt u mogelijk met archeologisch onderzoek te maken.