Dementie

Wanneer iemand meer vergeetachtiger wordt en gedrag ook verandert, kan er sprake zijn van dementie. Dementie is een ziekte waarbij de hersenen niet goed functioneren en informatie niet goed wordt verwerkt.

Vergeetachtig of toch dementie?

Wanneer u twijfelt of het vergeetachtigheid is of toch dementie, dan kunt u terecht bij uw huisarts. Als het nodig is, verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis of Geriant voor nader onderzoek.

Zorg & behandeling

Het is nog niet mogelijk om dementie te genezen. Er zijn wel verschillende vormen van zorg en behandeling mogelijk. Voor meer informatie over zorg en behandeling kunt u terecht op de website van Geriant en op de website van Omring

Hulp en ondersteuning

Heeft u of uw omgeving meer hulp nodig? Dan kunt u terecht bij 1.Hoorn of uw casemanager van Geriant of Omring. De medewerkers denken met u mee om de juiste hulp en ondersteuning te vinden. Meer informatie op de pagina Zo werkt 1.Hoorn, op de website van Geriant en op de website van Omring.

Vergoeding van zorg

Bij dementie kunnen er verschillende soorten zorg nodig zijn. Deze zorg wordt op verschillende wijzen vergoed: via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente, door uw zorgverzekeraar en via de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie over de vergoedingen voor verschillende soorten zorg bij dementie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

DemenTalent

Het project DemenTalent zorgt dat mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie mee kunnen doen aan activiteiten op maat. Er wordt gekeken naar iemands wensen en talenten. Daar wordt leuk en passend vrijwilligerswerk voor gezocht bij verenigingen en organisaties. Begeleiders ondersteunen de vrijwilligers. DemenTalent zorgt ervoor dat mensen met geheugenproblemen en dementie zo lang mogelijk deelnemen aan de samenleving, sociale contacten behouden en een zinvolle invulling geven aan hun dagelijks leven. Meer informatie op de website van MEE & de Wering.

Onvergetelijke ontmoetingen

Het project Onvergetelijke ontmoetingen laat mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie deelnemen aan activiteiten. De activiteiten zijn speciaal voor mensen die (nog) geen indicatie hebben voor dagbesteding, maar wel graag bezig zijn en andere mensen willen ontmoeten. Deelnemers bepalen samen welke activiteiten zij doen; individueel, in groepsverband of met ondersteuning van vrijwilligers of professionals.

Er wordt gezamenlijk gestart aan de koffietafel en aan het einde is er een lunch. Iedere dinsdag zijn de activiteiten in Wijkcentrum Kersenboogerd. Iedere donderdag zijn de activiteiten in Wijkcentrum De Zaagtand. Meer informatie op de website van Stichting Netwerk.

Alzheimer Cafés

Elke maand komen mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden in Hoorn samen in een Alzheimer Café. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen. De afdeling West-Friesland van Alzheimer Nederland organiseert deze bijeenkomsten. Meer informatie op de website van Alzheimer Nederland, afdeling West-Friesland.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.