Openbaar groen kopen

Als u gemeentegrond wilt kopen voor eigen gebruik, moet u eigenaar zijn van het stuk grond dat er aan grenst.

Beoordeling gemeente

De gemeente beoordeelt of de grond te koop is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de toekomstplannen van de gemeente. Ook bekijkt de gemeente of er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer en of er kabels in de grond liggen.

Kosten

De grondkosten zijn:

  • Voor een stuk grond kleiner dan 21 m2: € 30 per m2.
  • Voor een stuk grond groter dan 21 m2: € 100 per m2.

Daarnaast komen er kosten bij voor de notaris, de kadasterkosten en de overdrachtsbelasting.

Aanvragen

Maak een situatietekening van het groen dat uw wilt kopen. Stuur deze samen met de vraag of u dit stuk mag kopen naar de gemeente. Dit doet u via het formulier ‘Vraag stellen’.

Vraag stellen

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.