Openbaar groen kopen

Als u gemeentegrond wilt kopen voor eigen gebruik, moet u eigenaar zijn van het stuk grond dat er aan grenst.

Beoordeling gemeente

De gemeente beoordeelt of de grond te koop is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de toekomstplannen van de gemeente. Ook bekijkt de gemeente of er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer en of er kabels in de grond liggen.

Kosten

De grondkosten zijn:

  • Voor een stuk grond kleiner dan 21 m2: € 30 per m2.
  • Voor een stuk grond groter dan 21 m2: € 100 per m2.

Daarnaast komen er kosten bij voor de notaris, de kadasterkosten en de overdrachtsbelasting.

Aanvragen

Maak een situatietekening van het groen dat uw wilt kopen. Stuur deze samen met de vraag of u dit stuk mag kopen naar de gemeente. Dit doet u via het formulier ‘Vraag stellen’.

Vraag stellen

Vraag en antwoord

1.Hoe lang duurt het voordat ik antwoord heb op mijn aanvraag?

Het duurt uiterlijk acht weken voordat de gemeente uw aanvraag heeft beoordeeld. Daarna krijgt u een koopovereenkomst in tweevoud of een schriftelijke afwijzing.

2. Er liggen kabels en leidingen in de grond die ik wil aankopen. Moet ik daar iets mee doen?

De kabels en leidingen moet u laten verleggen. De kosten daarvan zijn voor u. Het verleggen van kabels en leidingen is kostbaar.

3. Ik moet mijn grond ontruimen. Wat nu?

U krijgt een verzoek tot ontruiming wanneer u gemeentegrond gebruikt die niet van u is. In de brief staat binnen welke termijn u moet ontruimen. Als u de grond niet zelf ontruimt, doet de gemeente dat. De kosten zijn dan alsnog voor u.