Aanpak Hoorn-Noord en Venenlaankwartier

De gemeente en Intermaris investeren extra in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Deze wijken waren de eerste stadsuitbreidingen buiten de singels. Inmiddels zijn ze toe aan verbetering. Met diverse projecten en activiteiten wordt ervoor gezorgd dat Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier ook in de toekomst plekken zijn waar het goed wonen, samenleven en werken is. Lees meer over de aanpak, planning en de achtergronden in het online magazine.

Rioolvervanging combineren met andere verbeteringen

Komende tien jaar worden in een groot deel van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier de verouderde riolen vernieuwd. Daar waar nodig en mogelijk, wordt het vernieuwen van het riool gecombineerd met het verbeteren van de inrichting van de straat. De gemeente doet dit samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. De bedoeling is om dat wat beter kan te verbeteren, en wat goed is te behouden en te versterken.

Meer weten over de stand van zaken rond deze werkzaamheden? Lees het in het artikel Update: werkzaamheden riool op schema uit de wijkkrant van december 2023.

In overleg met bewoners

De rioolvervanging en verbeteringen in de straat worden in nauw overleg met bewoners uitgewerkt. Voordat de werkzaamheden in uitvoering gaan werkt de gemeente met de bewoners aan een plan voor verbeteringen in de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij wordt gekeken naar onderwerpen als parkeren, bomen, verkeer, trottoirs, verlichting, afvalinzameling, klimaatadaptatie, etc. 

Meer lezen over het bewonersoverleg? Lees het in het artikel Bewonersoverleggen: de ogen en oren van de wijk uit de wijkkrant van december 2023.

Inrichting

Waar mogelijk wordt ook een plan uitgewerkt voor de inrichting van eventuele bestaande of nieuw aan te brengen groenstroken. Het uitwerken van deze plannen knipt de gemeente op in deelprojecten, dit omdat ook de uiteindelijke uitvoering in deelprojecten wordt gedaan.

Hoorn-Noord

In Hoorn Noord zijn de afgelopen jaren de volgende deelprojecten uitgevoerd:

  • Deelproject H01: de bouw van een nieuw rioolgemaal naast de moskee en een persleiding van dit punt naar de Holenweg. Daar ligt de hoofdpersleiding die het rioolwater naar de waterzuiveringsinstallatie afvoert.
  • Deelproject H09: de rioolvervanging in de Merensstraat en Binnenblijfstraat

In 2024 starten we met deelproject H02: de rioolvervanging in de Johannes Poststraat en omgeving. Samen met bewoners is al gewerkt aan de herinrichting van de groenstrook en speelvoorzieningen langs de Johannes Poststraat.

Ook heeft de gemeente inbreng opgehaald bij bewoners om te komen tot een schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Bekijk de definitieve inrichting Johannes Poststraat en omgeving:

Venenlaankwartier

In juni 2023 is de gemeente gestart met deelproject V01: de rioolvervanging in de Venenlaan, het Julianaplein (deels), de Boelisstraat, de Van Beijerenstraat (deels), de Draafsingel (deels) en de Willemsweg (deels). In de periode voor uitvoering is samen met de bewoners in het gebied een schetsontwerp uitgewerkt voor de uiteindelijke inrichting van de buitenruimte. Daarnaast zijn ontwerpen opgesteld voor groenstroken binnen het deelproject:

Wat gebeurt er in mijn wijk?

Wilt u op de hoogte blijven van zaken die in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier spelen? Schrijft u zich dan voor de e-mailnieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie en meedoen

Heeft u vragen over de wijkaanpak? Heeft u een idee voor de wijk? Wilt u meehelpen om uw wijk verder te verbeteren? Mail dan naar hnv@hoorn.nl of bel 0229 25 22 00.

Wijkvisie

De projecten en activiteiten die uitgevoerd worden, zijn gebaseerd op de wijkvisie. Deze visie is gemaakt met inbreng van meer dan vierhonderd bewoners, bedrijven en organisaties. 

Tussenevaluatie wijkvisie gereed

In 2017 is door de gemeenteraad de wijkvisie ‘Hoorn-Noord/Venenlaankwartier 2017-2037’ vastgesteld, met het bijhorende programmaplan 2017-2021. Zitten we op de goede weg? Werkt de gezamenlijke aanpak in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier? Om dat te bepalen vond een tussenevaluatie plaats. Wethouder René Assendelft concludeert uit deze evaluatie: 'Ja, het is een goede basis voor succes aan het worden. Maar we zijn zeker nog niet klaar!' Lees hier het Evaluatierapport Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.