Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig voor:

  • Een slijterij.
  • Een café, restaurant of andere horeca-inrichting waar alcohol wordt geschonken.
  • Een vereniging of stichting die alcohol schenkt, maar horeca niet als hoofddoel heeft.

Voorwaarden

U kunt alleen een drank- en horecavergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minstens 21 jaar oud. 
  • U bent in het bezet van de verklaring Sociale Hygiëne.
  • U voldoet aan een aantal zedelijkheids- en moraliteitseisen. Zo mag u geen strafbare feiten gepleegd hebben of onder curatele staan.

Kosten

Aanvraag drank- en horecavergunning: € 581,42

Aanvragen

Horecabedrijf starten

Als u een horecabedrijf wilt beginnen, moet u eerst contact opnemen met de gemeente via vbt@hoorn.nl. U krijgt daarna het aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning.

Verenigingen

Het aanvraagformulier voor niet-commerciële organisaties, zoals verenigingen vindt u op de pagina 'Exploitatie buurthuis of kantine van een sportvereniging'.

Vraag en antwoord

1. Wat doe ik als mijn ondernemingsvorm of locatie verandert?

Dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Als er iets aan uw ruimte verandert, bijvoorbeeld door een verbouwing, kan het ook zijn dat u een nieuwe vergunning nodig heeft. Neem ik dat geval contact op met vbt@hoorn.nl.

2. Wie staat er op de vergunning?

De ondernemer moet altijd als leidinggevende op de vergunning staan. Dat geldt voor alle ondernemers. Dus bij een V.O.F. moeten alle vennoten als leidinggevende op de vergunning staan. De leidinggevende moet ook voldoen aan de voorwaarden die de Drank- en Horecawet stelt aan leidinggevenden.