Jeugdhulp

Heeft uw kind psychische problemen, een beperking of een gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Voor al uw vragen over jeugdhulp en jeugdzorg kunt u terecht bij 1.Hoorn. De medewerkers kijken samen met u naar de situatie en de (specialistische) hulp die uw kind nodig heeft.  Meer informatie over de werkwijze leest op de pagina Zo werkt 1.Hoorn.

Zorg voor jeugd tot 18 jaar

Jeugdzorg is zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld:

  • hulp aan huis bij problemen in het gezin
  • pleegzorg
  • hulp bij ernstige (gedrags)problemen
  • hulp bij psychische aandoeningen
  • zorg voor jongeren met een beperking
  • zorg voor ernstig zieke kinderen
  • begeleiding voor jongeren na een proces-verbaal van de politie of leerplichtambtenaar

Meer informatie over alle verschillende vormen van jeugdhulp en jeugdzorg vindt u op de website Jeugdhulp van de Rijksoverheid.

Persoonsgebonden budget voor jeugdhulp

Als uw kind specialistische hulp nodig heeft, kunt u gratis gebruikmaken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Is deze zorg niet geschikt? Vraag dan een Persoonsgebonden budget (Pgb) aan. Meer informatie vindt op de pagina Persoonsgebonden budget.

AKJ: bij problemen met de jeugdhulp

Jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen, kunnen veel vragen hebben. Of klachten. De vertrouwenspersonen van het AKJ kunnen die vragen beantwoorden. Een vertrouwenspersoon van het AKJ helpt bij het bespreekbaar maken van problemen of klachten en bij het voorbereiden of indienen van een klacht. Het AKJ is onafhankelijk van de gemeente en van de jeugdhulpaanbieders. Hulp van het AKJ is altijd gratis. Meer informatie op de website van het AKJ

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.