Klacht over dienstverlening

Als u ontevreden bent over de dienstverlening of over de handelswijze van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. Voorbeelden zijn:

  • U wordt ongeïnteresseerd behandeld. 
  • U voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. 
  • Uw brief of e-mail wordt te laat of helemaal niet beantwoord. 
  • U wordt niet teruggebeld. 
  • Afspraken worden niet nagekomen.

U kunt online een klacht indienen. U kunt dat ook telefonisch, per e-mail of per brief doen.

Online klacht indienen

Klachten over de afhandeling

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Hij stelt dan een onafhankelijk onderzoek in naar uw klacht. Hij luistert naar u en naar de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.

Vraag en antwoord

1. Hoe wordt uw klacht behandeld?

U ontvangt binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht. 

  • Binnen 1 week neemt de gemeente contact met u op om uw klacht te bespreken. 
  • Als de gemeente uw klacht niet meteen kan oplossen, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. 
  • Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht toelichten. Ook de gemeente krijgt het woord. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. 
  • De klachtbehandelaar stelt u binnen 6 weken na indiening van uw klacht op de hoogte van de beslissing. Als dat niet binnen 6 weken lukt, ontvangt u hierover bericht.