Klacht over dienstverlening

Bent u ontevreden over de manier waarop u bent behandeld door de gemeente? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Dit kan telefonisch, per brief of via de website.

Klacht indienen via website

Behandeling van uw klacht

  • Binnen 5 dagen ontvangt u een bevestiging van uw klacht.
  • Binnen 1 week neemt de gemeente contact met u op om uw klacht te bespreken.
  • Als de gemeente uw klacht niet meteen kan oplossen, krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting.
  • Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht uitleggen. Ook de gemeente krijgt het woord. U krijgt een verslag van de hoorzitting. 
  • Binnen 6 weken nadat u uw klacht heeft ingediend, informeren wij u over de uitslag van de hoorzitting. Als dat niet binnen 6 weken lukt, ontvangt u hierover bericht.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Hij stelt dan een onafhankelijk onderzoek in naar uw klacht. Hij luistert naar u en naar de gemeente.

Klacht indienen per brief

U kunt ook met een brief uw klacht indienen. De volgende gegevens moeten in de brief staan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres.
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht.
  • De datum waarop u de klacht verstuurt en uw handtekening.

U stuurt de brief per e-mail naar gemeente@hoorn.nl of per post naar:
Gemeente Hoorn
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 603, 1620 AR Hoorn