Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor studenten die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De toeslag is € 1.500 per jaar en wordt in 12 gelijke bedragen uitbetaald.

Aanvragen

U kunt individuele toeslag aanvragen via het invullen van het contactformulier. De gemeente neemt binnen 5 dagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Voorwaarden

U kunt individuele studietoeslag krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
  • U woont in de gemeente Hoorn. 
  • U heeft recht op studiefinanciering of recht op een tegemoetkoming voor onderwijsbijdrage en schoolkosten.  
  • U bent door een beperking niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. 
  • Uw vermogen is lager dan:
    - € 6.225 voor een alleenstaande.
    - € 12.450 voor alleenstaande ouders en echtparen/samenwonenden (het totaal van alle gezinsleden).